Stig Hatlo stiller en rekke spørsmål i et debattinnlegg. Han spør om ØPs kulturdekning, featurejournalistikk og lokale ledere. Her er et forsøk på å svare på det han spør om.

Vi får en rekke tips, invitasjoner, innspill og ideer hver eneste uke fra leserne våre. I disse førjulstider er det mange kreative og dyktige arrangører som uten tvil hadde fortjent oppmerksomhet, men vi har dessverre ingen mulighet til å nå alle. Da forsøker vi så godt vi kan å finne løsninger, som for eksempel at arrangører kan sende oss et bilde og noen ord om det som skal skje, slik at vi kan få det i avisa. Det er likevel sånn at vi er nødt til å velge hvilke saker vi skal bruke journalistene våre på og prioritere de sakene vi mener er mest interessante for leserne våre. Det gjelder alle nyhetssaker vi lager, politikk, sport og altså kultur. Hatlo trekker fram utstillingen med Adolph Denis Horn som han tipset oss om. Den saken valgte vi ikke å lage fordi vi prioriterte andre saker den dagen, men det ble likevel en sak i avisa fordi Hatlo selv sendte oss noen ord og et bilde,som styremedlem i Larvik kunstforening.

Jeg har full forståelse for at man kan stille spørsmål om de prioriteringene vi gjør og jeg setter stor pris på at Hatlo reiser problemstillingen. Vi får ofte lignende spørsmål om nyhetssaker, eller om hvorfor vi prioriterer noen fotballkamper fremfor andre. Det er lesere som mener vi skriver for lite om politikk, eller for mye om enkelte politikere. Vi får reaksjoner på debattinnlegg som noen mener aldri skulle vært trykket eller fordi vi skriver om saker som lesere mener vi ikke burde skrevet om. (Hatlo trekker selv fram et eksempel med renovasjon i sitt innlegg). Denne høsten har vi forsøkt å sette dagsorden i flere viktige saker, blant annet på skole, oppvekst, helse og kommunal økonomi. Dette er saker mange lesere av Østlands-Posten har etterlyst og satt pris på, men det er også tidkrevende artikler å lage.

Det vil alltid være lesere som ønsker å lese mer om det de er spesielt interessert i, er engasjert i eller brenner for.Det som står igjen er likevel at vi er nødt til å prioritere det vi mener er mest interessant for flertallet av leserne våre, det er jobben vår og det tror jeg også er forventet av oss.

I desember har vi lyst til å sette søkelyset på den innsatsen som blir gjort av frivillige og hver dag skal vi ha en julekalender der vi presenterer ildsjeler og entusiaster i Larvik. Det er noe vi som lokalavis gjerne prioriterer. Når det gjelder forhåndsstoff og lanseringsjournalistikk, ble nok det prioritert høyere for noen år siden. Nå ser vi at sosiale medier har overtatt mye av rollen som kanalen for å spre informasjonen om arrangementer. Jeg mener det gir oss en mulighet til å bruke ressurser til å jobbe med journalistikk som liggere tettere opp mot det samfunnsoppdraget Hatlo etterspør. Så må jeg innrømme at jeg stusser litt når Hatlo skriver at avisa har «absolutte nei til kulturstoff og dekning av kulturbegivenheter med egne journalister.» Jeg vet ikke helt hvor den påstanden kommer fra, for vi har kultursaker i avisa hver eneste uke. Så er det helt riktig at det er færre forhåndssaker på arrangementer enn før.

Hatlo spør om featurejournalistikken har forsvunnet. Jeg mener vi har flere saker hver uke som er nettopp det han etterlyser. Feature er en type sak der teksten skiller seg ut, inntrykk og opplevelser blir skildret og der vi ofte kommer nært på mennesker. Den typen stoff prioriterer vi og vi legger stor vekt på å lage saker med folks historie og opplevelser.

Det siste året har vi lagt stor vekt på kommentarstoffet i ØP. Nå har vi 20 faste skribenter som leverer bidrag hver fredag og lørdag. I høst ser vi at antall debattinnlegg har økt kraftig og at det er flere stemmer og penner som slipper til. Vi har presisert reglene i kommentarfeltene våre, opprettet en egen debattside på Facebook og ser at langt flere enn tidligere deltar i en levende debatt om Larvik. Hatlo trekker fram av vi er en monopolavis og nettopp derfor mener jeg det er viktig å slippe til mange meninger. Det hender også at jeg eller andre i ØP skriver kommentarer i avisa. Jeg mener dette er viktigere enn en lokal leder hver dag.

Vi forsøker å speile samfunnet leserne våre lever i så godt vi kan. Vi tar gjerne imot tips og invitasjoner, selv om vi ikke alltid klarer å svare ja til alt. Og mest av alt hilser jeg velkommen en debatt om hvordan vi prioriterer, det er et tegn på lesere som bryr seg om lokalavisa.