Hjelperingen har i mange år vært en positiv aktør i vårt lokalsamfunn. De har kombinert et engasjement for kommunens vanskeligstilte med et imponerende driv for å faktisk gjøre noe med situasjonen - og ØP har med glede omtalt organsiasjonens mange positive tiltak.

2. juledag i år la Hjelperingen ut en melding på sin vidtrekkende Facebook-side. Meldingen var offentlig, og kunne leses av alle som kom over den. Den ble delt på 14 andre Facebook-kontoer, og har i skrivende stund fått over 230 reaksjoner i form av hjerter og likes.

LES OGSÅ: Hjelperingen gikk til angrep på anonyme personer på nett: – Jeg fikk helt sjokk da jeg skjønte at de mente oss

Posten forteller kort oppsummert at Hjelperingen vurderer å politianmelde to ikke navngitte personer, og ramser opp en rekke problematiske forhold knyttet til disse personene - og det var helt naturlig for ØP å kontakte Hjelperingen for å skrive en sak om det som hørtes ut som en alvorlig situasjon.

Men fra første stund har Hjelperingen bedt ØP om å avstå fra å omtale forholdene. Det ville vi trolig ikke lyttet til uansett, all den tid posten har blitt så mye lest og delt som den allerede hadde blitt. Men det ble helt umulig da ØP fikk kjennskap til en av de som ble omtalt - og tok kontakt med denne personen.

Denne personen har overfor ØP vært klar på at påstandene i posten til Hjelperingen ikke stemmer overens med virkeligheten - og det er i tråd med de funnene vi har gjort mens vi har arbeidet med saken. Da er det ingen presseetisk vanskelig avgjørelse å slå fast at også denne personens side av saken fortjener et offentlig lys.