Østlands-Posten har gått mange runder internt før vi velger å fortelle at det er idrettsforeningen Fram som har hatt tre dømte overgripere i sin klubb i løpet av noen år.

Vurderingene som skal gjøres er mange, og temaet er svært vanskelig. Det handler om overgripere som har fått sin straff gjennom dommer, og om overgripernes familie. Når straffen er sonet har de rett å etablere seg med et nytt liv, men har de rett til et liv i nærheten av barn i et idrettslag?

Det handler også om smerten som tidligere ofre for overgrep, barn og unge og deres familier, sitter med.

Først og fremst baserer imidlertid vår avgjørelse i denne saken seg på alle de barna og ungdommene, og deres foreldre, som i dag er knyttet til idrettslaget i Framparken.

På få år har tre overgrepsdømte vært innom Fram: – Vi kan ikke kommentere enkeltsaker

Å forebygge og redusere faren for at det kan skje overgrep mot barn bør stå svært høyt i alle organisasjoner og idrettslag. I vårt arbeid med denne saken er vår opplevelse at noen i Fram-systemet ikke har forstått eller ikke forstår alvoret. Derfor velger vi å identifisere klubben.

En av overgriperne ble først utestengt fra klubbens aktiviteter i 10 år. Overraskelsen var derfor stor da han ble observert på nytt i fjor. ØP har fått tips om at straffen skal ha blitt redusert, men de ter uklart hvem som har tatt avgjørelsen, og Fram har ikke ønsket å fortelle oss om hvilke vedtak som er gjort, eller gi oss innsyn i vedtakene.

Etter min mening vitner flere ting om dårlig dømmekraft når en klubb skal forvalte det ansvaret det er å gi barn et trygt tilbud. Spesielt når en av forklaringene har vært at det var mest voksne til stede der en av overgriperne deltok.

Den siste overgriperen fikk lov til å være knyttet til klubben som frivillig etter dommen. Årsaken skal ha vært at det ikke var aktiviteter med barn. Da vår journalist Therese Eskelund, gjennom et solid arbeid, begynte å stille spørsmål ved dette, fikk noen i klubben raskt fart på saken, og mannen er nå inntil videre ikke ønsket som frivillig.

Mange av de tillitsvalgte i Fram i 2020 er ferske i denne sammenhengen og kjenner ikke hele forhistorien. Nye frivillige må jobbe videre etter avgjørelser andre kanskje har tatt. De nye lederne må imidlertid vise handlingskraft nå. Det bør være nulltoleranse for at seksuelle overgripere kan komme tilbake og være tilknyttet til et idrettslag med barn, selv om de har sonet ferdig. Ingenting kan forsvare ulovlige seksuelle handlinger med mindreårige.

Idrettsforeningen Fram har et stort ansvar, og klubbens ledere og ansatte plikter å gjøre alt de kan for at foreldre i Larvik trygt kan sende sine barn og ungdommer til idrettsanleggene.

Før Østlands-Posten rettet søkelyset på sakene, virket det ikke som klubben hadde tenkt til å ta flere av disse grepene.

Og fortsatt mangler vi svar på mange av de viktige spørsmålene om hva Fram faktisk har gjort.