Søndag kan det bli storstreik i Norge, som blant annet vil ramme norske buss-sjåfører, Ringnes i Larvik og Lede AS, tidligere Skagerak Nett.

I sistnevnte bedrift er det varslet plassfratredelse for 166 ansatte fra søndag klokka 10, dersom meklingen mellom LO, YS og NHO ikke fører frem.

Det skaper store utfordringer for Lede, som distribuerer strøm til over 200.000 kunder i Vestfold og Telemark.

– Dette vil ramme vår evne til å rette feil som kan oppstå i nettet. Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å opprettholde forsyningen til vår kunder innenfor de rammene konflikten tillater, sier administrerende direktør i Lede, Øivind Askvik i en pressemelding.

Må søke dispensasjon

Han kan fortelle at det vil være montører på vakt døgnet rundt for å ta seg av eventuelle uforutsette strømbrudd, men at det blir svært begrenset hva selskapet kan foreta feilretting på. Primært vil det handle om å sikre liv, helse og verdier, dersom feil oppstår.

Med andre ord vil sykehus og andre viktige funksjoner bli prioritert, mens det ikke nødvendigvis er sikkert at du får rettet feilen dersom du er på hytta eller ikke har særskilte behov hjemme.

Feilrettingen kan kun utføres etter innvilget dispensasjonssøknad.

– Det er uheldig at vi får en slik situasjon nå som vi står midt i pandemien, men det er lite vi kan gjøre med det her lokalt. Vi krysser fingrene for at partene kommer til enighet innen fristen, sier Askvik.

Det vil også bli problematisk å få meldt inn feil, dersom det blir streik, fordi kapasiteten blir betydelige svekket ved en eventuell streik.

– Mange av de kundebehandlerne som tar imot meldinger fra kunder er også tatt ut i streiken, og det vil redusere kapasiteten til å svare på kundehenvendelser, både fra strømkunder og fra profesjonelle kunder som elektroinstallatører, sier Askvik.

Mekler i to døgn

Det er Ledes medlemmer i Fagforbundet eller EL og IT-forbundet som blir tatt ut av arbeid, dersom meklingen ikke fører frem innen fristen kl. 24.00 lørdag 10. april, vil disse bli tatt ut i streik, og da tidligst fra søndag morgen 11. april.

Partene startet meklingen fredag, og målet er å få mellomoppgjøret i land og unngå at over 35.000 arbeidstakere går ut i streik.

– Vi har jo sett på pavevalget og lurte på om vi skulle sende opp svart røyk fra Hotell Opera dersom det ble streik, sa riksmekler Mats Ruland til latter fra pressekorpset på et pressemøte fredag.

LO krever at lønnsveksten følger forventet prisvekst på 2,8 prosent, slik at ikke kjøpekraften blir svekket. NHOs ønske om lønnsvekst på 2,2 prosent skyldes at de ikke vil svekke norsk konkurransekraft. 2,2 prosent er anslått lønnsvekst i landene norske selskaper konkurrerer med i utlandet.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men vi er tydelige på at hvis vi ikke får noe resultat vi er fornøyd med, er vi klare for å gå ut i streik, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

I tillegg mekler NHO med YS i de samme bransjene. YS har varslet et streikeuttak på 4.130 medlemmer, hovedsakelig bussansatte. Selv om årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der man kun forhandler om lønn, gjør spørsmålet om hvordan norsk arbeidsliv skal se ut etter pandemien årets forhandlinger ekstra vanskelige.

– Vi har et ekstra alvor over oss denne gangen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

For de fleste nordmenn er det imidlertid i kollektivtrafikken streiken vil merkes mest. YS har uttalt at alle rutebusser i landet vil stå. I tillegg vil streiken ramme en rekke ferjesamband langs hele kysten.

Foreløpig vil det ramme disse bedriftene i Larvik:

■ Ringnes Supply Company AS avd. Farris – 148 ansatte – Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

■ DHL Global Forwarding (Norway) AS avd. Larvik – 68 ansatte – Handel og Kontor i Norge

■ Veidekke Industri AS Asf Larvik – 6 ansatte – Norsk Arbeidsmandsforbund

■ Veidekke Entreprenør AS Region Øst – 201 ansatte – Forbundet for Ledelse og Teknikk

■ Veidekke Entreprenør AS Region Øst – 331 ansatte – Fellesforbundet

I tillegg vil en rekke bedrifter i Vestfold og Grenland bli berørt, der flere fra Larvik kan ha sin jobb.

Mulig storstreik kan ramme disse bedriftene i Larvik, og deg som tenker på miljøet