Ordføreren har slått hardt ned på det han kaller omkamper i politikken. Spørsmålet er om det er noe bedre med en administrasjon som gjør den samme øvelsen.

For et år siden besøkte politikerne Rune Høiseth (Ap) og Olav Nordheim (Sp) Hvarnes. Der tente varaordføreren julegrana og tok med seg en gave som fikk applaus og hurrarop fra de fremmøtte. Gaven var innholdet i talen, der Høiseth var helt klar: «Ikke minst at folk kommer tilbake med kompetanse og familie er viktig. Det ser vi eksempler på. At unge folk med røtter i Hvarnes kommer tilbake. Da må vi som folkevalgte legge til rette for at det skal være noe å komme tilbake til. Det ansvaret tar vi ved å opprettholde både skolen og barnehagen i Hvarnes. Det er vi både Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet enige om», sa Høiseth og kunne dermed glede en hel bygd denne søndagskvelden i slutten av november. Til ØP sa varaordføreren: «Vi vil ikke ha denne diskusjonen hvert år. Det er helt unødvendig for alle å måtte bekymre seg for dette gang etter gang. Det er vi veldig tydelig på. Det er et tydelig signal til administrasjonen om å ikke komme med dette hvert år», sa Høiseth.

Rune Høiseth har fått saken i retur etter kun 11 måneder. Kommunedirektør Gro Herheim foreslår å legge ned Hvarnes skole og SFO, og Tun barnehage. De tydelige signalene som varaordføreren mente han sendte til administrasjonen, har åpenbart ikke nådd fram eller blitt tatt hensyn til. Den årlige øvelsen der Hvarnes skole blir foreslått nedlagt er i gang igjen. Og reaksjonene kommer selvsagt, fra de foreldrene som nå trodde skolen var trygg og at et politisk signal ville bety noe for forslaget til budsjett.

Det er selvfølgelig en soleklar rett kommunedirektøren har å legge fram de forslagene hun mener er best for økonomien og best for kommunen. Det er jobben til administrasjonen og sånn sett gjør Gro Herheim og staben hennes den jobben vi kan forvente av en administrasjon. Det skal heller ikke være sånn at politiske vedtak for alltid er hogget i stein og aldri mer kan utfordres, et eksempel på det er jo eiendomsskatten som igjen kommer opp etter å ha blitt avvist før. Jeg mener likevel at dette er annerledes. Det er all grunn til å hevde at det er temmelig umusikalsk og oppsiktsvekkende at kommunedirektøren tar opp igjen en sak som til de grader har blitt slått til jorden, av partiene som har flertall i Larvik, for under ett år siden. En ting er at de styrende politikerne kommer til å miste all troverdighet ved å vrake et av de klareste løftene i skolepolitikken i Larvik som har blitt gitt det siste året, og at det dermed aldri kommer til å bli vedtatt, men man kan lure på hvorfor i all verden man løfter fram en sak som egentlig ble avgjort i fjor. Det skaper kun unødvendig engstelse, støy og usikkerhet. Det burde innbyggerne slippe.

I et demokrati er poenget å forankre beslutninger så bredt som mulig. Når det gjelder budsjettarbeidet, burde kommunen invitere til folkemøter og la flest mulig stemmer komme til orde så tidlig som mulig, ikke etter at forslaget blir lagt fram og den politiske prosessen begynner. I dagens system starter budsjettprosessen med at byråkratiet foreslår noe, så skal de folkevalgte overtales til å vedta dette og så skal folket overtales til å tro at det som blir vedtatt er fornuftig og riktig. Er det ikke på tide at vi starter i den andre enden? En god demokratisk prosess starter med at flest mulig får komme med innspill før forslaget til budsjettet legges fram, dette blir det jobbet videre med av de folkevalgte og til slutt er det administrasjonens oppgave å gjennomføre. Da kan man også ha en bred diskusjon og slippe mye av den årlige støyen som treffer innbyggere som trodde saker var avklart.

Det å legge ned Hvarnes skole, SFO og barnehage ett år etter at det politiske flertallet reddet det, er ikke mulig. Det bør kommunedirektøren skjønne og det er vanskelig å forstå at det er noen forskjell på de politiske omkampene, som ordføreren slår ned på, og det administrasjonen gjør her. Selv om kommunedirektøren gjør jobben sin, burde dette vært unngått.

LES OGSÅ:

Kom med skarp kritikk av Stavern-forslag: – Det er ikke en ting jeg ønsker å si, men nå må jeg si det

Politikerne raste mot kutt i skole og oppvekst: – Jeg må bare spørre. Hvilken boble sitter dere i?

Sterke reaksjoner fra foreldre etter forslag om å nedlegge skolen nok en gang: – Det er limet i bygda vår

Kommunedirektøren foreslår eiendomsskatt. Se forslagene til budsjett og strategi her