Jeg undrer meg på bakgrunn av alle forslag som kommer om dagen, om de som bør ha innsikt, har god nok forståelse av kompleksiteten rundt det å drive skole i disse tider.

Det vakler fælt rundt dette med mål om gode resultater, og det pedagogiske perspektivet. Det krever nemlig en helt avgjørende faktor når det skal aggregeres med gode resultater opp til den store organisasjonen, det krever innsikt og tillit. Det er så viktig å vite hva slags avgjørelse man har tatt når man bestemmer at alle skal innunder samme kverna, tenke at alle skal få likt utbytte av undervisningen, og at alle skal få oppleve en god skolehverdag gjennom et langt løp. Det er så uhyre viktig å vite hvordan man har tenkt på forhånd, og hvordan dette i praksis skal være mulig å gjennomføre.

En klok person sa at det muligens begynner å en ligne en utopi, og en utopi blir det når man ikke har med seg hvor komplekse vi mennesker er, hvor sammensatt barn og unge er, og at skoleløpet er en dannelsesreise for hver enkelt. Visst har vi mange gode og konstruktive visjoner og tanker på gang, en flott plan på hvordan vi skal gi alle en god skolehverdag, gi alle et kunnskapsløft, og oppnå gode resultater. Men visjonen slår sprekker når de som tar avgjørelser, ikke setter seg godt nok inn i hva dette innebærer. Hva det faktisk betyr for lærerne i deres skolehverdag, og i deres arbeidssituasjon.

Mye kan gjøres uten penger, det er helt sikkert. Og skolene gjør virkelig alt de kan, uten nåla i veggen. Lærerne snur og vender hver eneste stein om dagen, de byr på seg selv på alle mulige måter, og de utfører arbeidsoppgaver som står langt utenfor stillingsinstruksen. De bøyer og bender seg i alle kanter, og de strekker strikken så langt de kan. Dette krever mer enn applaus, det krever at de snart blir sett, hørt og lyttet til. Jeg finner ingen logikk i å forsøke å effektivisere skolene, samtidig som skrenkes inn på alle områder. Dette henger ikke på grep.

Vi er tilsynelatende et av verdens «rikeste» land, ikke bare økonomisk, men på veldig mange andre områder. La det skinne igjennom, la skolene få skinne. Fremtiden vår ligger der.