Hovedutvalget for Samferdsel og Areal i Vestfold fylkeskommune hadde møte tirsdag, og der gikk et enstemmig utvalg inn for at Vestfolds innbyggere kan reise gratis med Vestfold kollektivtrafikk på valgdagene 8. og 9. september.

Det eneste kriteriet for å få reise gratis er at man viser fram valgkortet sitt.

– Det er viktig for demokratiet at så mange som mulig benytter seg av stemmeretten. I en tid som valgdeltakelsen er svært lav, må vi bruke alle midler for å få folk til stemmelokalene. Gratis buss er kanskje litt utradisjonelt, men vi håper med dette tilbudet at så mange som mulig kan inspireres til å bruke stemmeretten, sier Aina Dahl (V), som sto bak forslaget.

Hovedutvalget har bevilget en ramme på 100.000 kroner for å markedsføre tiltaket.