Det er ikke så mye som er skrevet i stein, bortsett fra de ti bud. De budene har stått seg, men det står ingenting der om at man ikke kan skifte mening. SV kjempa for både Varden og de andre barnehagene under budsjettbehandlingen høsten 2019. Når barnehagebruksplanen 2020 -2025 var oppe til behandling i februar 2020 var Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet urokkelig på tross av at flere begynte å trekke beregningene under tvil.

At AP med sine støttepartier (SV og SP) fikk presset gjennom kjøp av iFokusbarnehagene i forrige periode, falt politikerne fra Høyre tungt om hjertet. I ettertid har vi gjentatte ganger blitt minnet om kostnadene ved dette oppkjøpet og at man hadde forpliktet seg til å redusere antall barnehager totalt som en del av denne avtalen. Resultatet ble i alle fall at to av de barnehagene som ble foreslått nedlagt fikk bestå, mens en tredje måtte legges ned. SV stemte mot nedlegging da saken var oppe til behandling i februar 2020, men støttet kommunedirektørens forslag til innstilling da saken om gjenåpning kom opp igjen i oktober. Varden barnehage var da allerede nedlagt og vi stolte på beregningene foretatt av kommunens administrasjon. Vi var også opptatt av å spare der det spares kunne. Det angrer vi bittert på.

Nå har André Lysnes bedt administrasjonen om oppdatert fakta i saken i kommende utvalgsmøte. Selv om man ikke lover noe, er det i alle fall et sterkt signal om at foreldrene i Stavern blir lyttet til.

Hvordan disse beregningene kunne bli så feil, kan man spekulere i, men verden ser ikke likedan ut etter to år med pandemi. Da beregningene ble gjort hadde nok kommunens saksbehandlere ikke sett virkningene av et land med lock down, digital skole og hjemmekontor. Det vi har erfart nå er at jobb ikke lengre er en forutsetning for å skifte bosted. Unge mennesker som bor i Oslo begynner å flytte ut til mindre byer og tettsteder og gjør unna møter og andre arbeidsoppgaver via dataskjermen. Hvor kan det være bedre å bo med små barn enn i Larvik og Stavern? En annen gledelig effekt av mer hjemmetid er at folk skaffer seg både kjæledyr og flere unger.

Nå er barnehagekapasiteten i sone 4 sprengt og det er tvingende nødvendig at saken kommer på sakskartet. Ordføreren er en fornuftig mann og sammen med kommunaldirektøren bør han komme fram til en måte denne saken kan behandles på så fort som mulig. Eiendommen må reguleres tilbake til næringseiendom. Selv om Varden barnehage er i drift på grunn av vannlekkasjer i Grevle barnehage, har vi ingen tid å miste. Jeg vil tro at de fleste er villige til å sette av en times tid til et ekstraordinært digitalt kommunestyremøte før sommeren. Det haster med å få på plass nok plasser til barna som er underveis i Stavern og det haster med å vise at vi er fremoverlent og gode på samarbeid, særlig med våre egne innbyggere.

En ny innstilling om å gjenåpne vil i alle fall få vår tilslutning.