Korona utfordrer oss i disse dager på mange ulike områder, både som samfunn og som enkeltmennesker. Dette er en helt ny situasjon for oss alle, og vi må stå sammen i kampen mot denne pandemien.

Selv om man følger anbefalte tiltak, så skaper pandemien usikkerhet for oss personlig. Det kan dukke opp følelser, tanker og reaksjoner vi ikke hadde forutsett skulle komme, og som kan være vanskelig å snakke om. Ensomhet, angst og depresjon er eksempler på dette, noe vi vet rammer mange. Vi vet heller ikke hvordan våre barn vil reagere på dette, og usikkerheten kan føre til en frykt for hva fremtiden vil bringe.

En annen følelse som også ser ut til å stige i takt med økt smitte i samfunnet er en slags skam- og skyldfølelse over at dette faktisk kan ramme meg og mine nærmeste. Det er ikke alltid like lett å snakke om at jeg er smittet, kan bli smittet eller kan smitte andre. For noen kan det også føles vanskelig å være åpen om at man føler seg litt uvel og syk – og dermed må ta en koronatest.

Dette må vi ta tak i. For like viktig som at vi vasker hender, overholder avstand og holder oss mest mulig hjemme, – er at vi har en åpenhet og ærlighet i samfunnet, på arbeidsplassen og i vår omgangskrets som gjør at det er greit å snakke om alt. Herunder også hvordan korona påvirker vår psykiske helse.

Dette er et godt smitteverntiltak som bør settes høyt på dagsorden fremover, og jeg er sikker på at om får vi mer åpenhet om dette, – da har vi tatt et nytt steg i kampen mot ytterlig spredning av dette viruset.

På den måten kan vi også lettere ta vare på hverandre, og vise at vi bryr oss om våre medmennesker. Det er kanskje vårt viktigste enkeltbidrag i denne nasjonale dugnaden.