Hvordan i all verden har Larvik kommune kommet i en situasjon der det er mangel på barnehageplasser?

75 barn står på venteliste for å få plass i en barnehage i Larvik. Det skjer altså samtidig som kommunens mest omtalte barnehage det siste året, Varden, er blitt lagt ned, en nedleggelse som mildt sagt var omstridt. Skjønte ikke politikerne og administrasjonen konsekvensene av det som ble vedtatt? I en av sakene som ØP har skrevet den siste uka sier Høyres Thomas Løvald, nestleder i hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering, at «politikerne gjør vedtak ut ifra prognoser de får fra administrasjonen» og «hvis de viser seg å være feilaktige, har vi et stort problem.» Leder i det samme utvalget, André Lysnes fra Arbeiderpartiet, sier til ØP at «vi har stolt på det administrasjonen har fortalt om kapasitet, og det har vært sagt at det er ledige plasser innen hver sone.» Her blir ballen spilt tilbake til administrasjonen for flere svar.

1. august var altså Varden barnehage en saga blott. Det var mange som førte en lang og intens kamp for å bevare barnehagen, men det politiske flertallet, bestående av Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vedtok nedleggelse. Nå viser tall fra kommunen at det fortsatt er hele 75 barn som står på venteliste for å få barnehageplass i Larvik. Da politikerne la ned Varden, var begrunnelsen en overkapasitet. Nå viser altså tall fra kommunen at det er ventelister. Etter at Sjøparken Kanvas-barnehage tidligere denne uken opplevde at de ble fylt opp for første gang, er det ingen ledige barnehageplasser i Stavern. Solstad, Lysheim og Grevle er alle fylt opp, i tillegg til Sjøparken, til tross for at nye avdelinger er åpnet og flere barn enn noen gang fyller disse barnehagene.

De 75 som står på venteliste, er barn der foreldre ikke har søkt innen fristen og dermed ikke har rett til plass. Det er likevel svært underlig, sett fra utsiden, at denne situasjonen har oppstått. Det blir pekt på at kullet som nå har kommet til barnehagene, er spesielt stort og at situasjonen trolig vil bedre seg neste år. Kommunen opplyser at antallet fødte i kommunen i 2019 var 452, mens det er 488 skolestartere neste år. Det kan bety frigjøring av over 30 barnehageplasser neste år, men det hjelper svært lite for alle som ikke får plass i sin sone i år.

Det er helt naturlig å stille spørsmålet: Hvorfor ble Varden barnehage lagt ned nå, samtidig som behov for plasser er så stort? Så ikke kommunen at det kom til å bli barn som ikke fikk plass i sin sone?

Det er flere tiltak på gang. Larvik kommune varsler at de kommer til å bemanne opp der de har arealer til å kunne ta imot flere barn. Med andre ord, flere barn i barnehagene. Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering ba i forrige uke administrasjonen se på hvilke økonomiske konsekvenser og praktiske utfordringer det vil by på å gjenåpne Varden, samtidig som det er politikere som snakker om at tallgrunnlaget de fikk fra administrasjonen var feil. Da er det all grunn til forvente noen klare svar, ikke bare til forkjemperne for Varden barnehage, men til alle som har søkt barnehageplass i sin sone

Larvik kommune kan si at de som søkte innen fristen, har fått barnehageplass innenfor kommunen. Da oppfyller man vedtektene, men skal kommunen være et attraktivt sted for småbarnsfamilier, er det selvsagt helt uaktuelt for de aller fleste å kjøre for eksempel fra Larvik sentrum til Helgeroa to ganger om dagen for å levere og hente i barnehagen. Det vil også alltid komme barn og foreldre til som søker etter fristen, det bør man også ta hensyn til når man planlegger et barnehageår. Selvfølgelig bør det være et mål at alle blir tilbudt plass innenfor sin sone, men det er en politisk oppgave. Hvis kommunen skal få småbarnsforeldre til å bo i Larvik, er barnehageplass nær hjemmet, sammen med andre barn som skal begynne på samme skole, noe av det viktigste man kan få til.

– Det er jo synd at man må ta en runde på dette nå, for det var jo dette vi advarte mot, kommenterer Andrea Sundby Høst som frontet foreldregruppa til Varden i nedleggelsesprosessen. Det er lett å forstå reaksjonen hennes. Trolig kommer saken opp i kommunestyret 16. september, da skal det bli spennende å høre hva slags løsninger og ambisjoner politikerne har for barnehagedekningen i Larvik.

Og det skal bli spennende å høre om begrunnelsen for å legge ned Varden barnehage fremdeles står ved lag.

LES OGSÅ:

Nå vurderer man gjenåpning her, men også en annen løsning trekkes frem: – Situasjonen er kanskje enda mer prekær i Larvik sentrum

Nå er det fullt her også – samtidig står 75 barn på venteliste: – Er det slik man vil tiltrekke seg barnefamilier?