Elevrådet på Fagerli skole ønsker å kommentere innlegget i ØP, papirutgave 25.03.21.

I ØP er det bare skrevet om det negative med skolen selv om det er mye bra også. Det er dumt at de ikke spurte elever som faktisk går på skolen, men at de bare spør voksne eller foreldre som ikke går på skolen.

Det er ikke sånn at bare fordi noen klasser har det bråkete og ikke lærer noe, skal det representere læremiljøet på Fagerli skole. Vi kan være enige at det kan oppstå mobbing, men det er ikke et så stort problem som de skal ha det til.

Det er dumt at det bare har blitt snakka med et fåtall av foreldre. ØP snakket med foreldre, ikke barna som faktisk opplever hvordan det er på skolen. Foreldrene vet bare hva barna forteller dem og de vet ikke om barna overdriver eller ikke. Det kan hende situasjon er mindre alvorlig enn det de skal ha det til.

Vi synes at det er veldig rart at ØP ikke har snakket med FAU eller elevrådet om hvordan det er på skolen. Det er ingen skole i hele verden som ikke har problemer eller mobbing. Det er ingenting vi kan øve på fordi det er alltid noen som vil provosere og ødelegge for andre. Vi opplever at de fleste lærere er flinke til å ta tak i konflikter og hendelser som oppstår.

Dette er bra på Fagerli:

• Vi har det hyggelig i klassen og har et godt klassemiljø.

• Vi bryr oss om hverandre.

• Vi lar alle være med.

• Vi har en stor fin skole med bra uteområder.

• Vi opplever at lærere ordner opp dersom noe skjer i friminuttet.

• Vi har turneringer og aktiviteter.

• V har noen sultne og snille lærere.

• Vi holder orden.

• Vi har ofte god arbeidsro.

Vi ønsker at hvis det skal skrives sak om skolen vår, at vi i elevrådet eller FAU får uttale seg om saken.