– Dette er viktig for mange i Larvik. Alle trenger en god og trygg bolig, spesielt når strømregningen kan bli tøff å håndtere. Bostøtten skal sikre at økonomisk vanskeligstilte personer har råd til å bli boende i en god bolig. Ekstra bostøtte kan være en veldig viktig håndsrekning som nå når strømprisene er ekstraordinært høye. Jeg er glad regjeringen prioriterer ordninger som treffer dem som trenger det mest, sier stortingsrepresentant for Høyre, Lene Westgaard-Halle til Østlands-Posten.

Hun sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Vestfold Høyre, og er glad for forslaget som nå altså sørger for en ekstrabevilling på 274 millioner kroner til de som trenger det mest.

90.000 husstander i Norge

I tillegg til bostøtte på 2.950 kroner, vil de som er flere i husstanden kunne motta 120 kroner pr. person. Engangsutbetalingen vil trolig komme før påske, men må godkjennes av Stortinget først.

I Norge er det snakk om ca. 90.000 husstander som i dag mottar bostøtte i en ordning som administreres av Husbanken, som vil få hjelp til å betale høye strømregninger

– Formålet med økt bostøtte er å lette situasjonen for husstander som har en vanskelig hverdag, ikke å fange opp de nøyaktige ekstrautgiftene for hver enkelt, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Statsråder fra alle de fire regjeringspartiene var til stede da tiltaket ble kunngjort torsdag, og støtte gis nå slik det også ble gjort både i 2003 og 2011. Regjeringen foreslår at alle som mottar bostøtte for februar, skal få utbetalt 2 950 kroner.

Lene (39) begynte å jobbe da datteren var tre måneder gammel: – Det er liksom ikke grenser for hva folk kan få seg til å si 

Måtte vente

Rødts Bjørnar Moxnes er glad for at regjeringen nå tar grep. Partiet foreslo ekstra støtte til bostøttemottakere alt i januar, men ble nedstemt i Stortinget.

– Av hensyn til de som har måttet gå gjennom nesten hele vinteren under stort økonomisk press, skulle denne ventetida vært unngått, mener han.

Han mener imidlertid at det er flere som bør få hjelp til å håndtere strømregningen, og viser til at mange uføre har mistet retten til bostøtte. Dermed får de heller ikke nyte godt av regjeringens strømstøtte nå.

– Flere ministere har vist en arrogant holdning overfor alle de familiene som i år vil slite med høye strømregninger, sier Moxnes.

– Realiteten er at økt strømpris betyr mye mer for økonomien til gjennomsnittsfamilien enn fem år med Frp i regjering har gjort. I tillegg kommer økte avgifter, økte barnehagepriser og kutt i sosiale ordninger, sier han.

Vil gi Wassilioff muligheten til å konkurrere mot de største: – I dag mister vi verdifulle inntekter 

Rekordhøye strømpriser

Strømprisene har vært høye som følge av lav vannstand etter en tørr sommer, og høye CO₂-priser på kontinentet. Den gjennomsnittlige strømprisen var 48,6 øre per kilowattime i 2018, noe som er 41 prosent mer enn året før og det høyeste nivået som er registrert i statistikken, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tar man med nettleie og avgifter, var gjennomsnittsprisen på 114,9 øre per kilowattime i 2018. Det er 19 prosent høyere enn i 2017 og også det høyeste nivå som er registrert på SSBs statistikk noen gang.

Vi må tilbake til 2010 og 2011 for å finne strømpriser i nærheten av dette nivået. Også den gang ble det gitt en ekstra utbetaling til dem som mottar bostøtte.

Bostøtte er en behovsprøvd ordning for å hjelpe dem som sliter med å betale husleie eller boliglån.

Da noen mente Erna burde brennes på bålet, tenkte Lene at nok får være nok