Det er slutt på pengene – nå gror fjorden igjen

I flere år har ildsjeler stått på med den ene Petter Smart-løsningen etter den andre for å holde Indre Viksfjord fri for grønnalger. Nå er kapittelet avsluttet.