Når nå venstresiden i Larvik føler det som en seier å ville ta imot barn fra Levsos, så mener jeg det må være på sin plass på stille noen spørsmål, spørsmål som ingen av kommunestyrerepresentantene var i nærheten av å besvare i sine innlegg sist mandag.

Har noen i Morialeieren beskyttelsesbehov? Det snakkes om foreldreløse barn. Vet de det? Sist vi ble presset til å ta imot barn i Norge hadde flere av dem kraftigere skjeggvekst enn voksne, etniske nordmenn! Noen av dem var nærmere 30! Hvis vi ønsker en stopp på mennesker som setter egne liv på spill for å søke lykken i Europa ved å sette over Middelhavet i dårlige fartøyer arrangert av menneskesmuglere, er ikke da det å ta imot barn fra Levsos det samme som å sette døren på gløtt for nye hasardiøse forsøk? Nye tragedier, drukninger og en belastning for Hellas?

Det sitter tusenvis av syriske krigsflyktninger i leire i Jordan som kunne trenge vår hjelp. Kostnadene knyttet til de 35 barna fra Moria er blitt anslått til 44 mill. pr. år! For et slikt beløp kunne vi hjulpet mange tusen i Jordan. Krigsflyktninger! I nærområdet! De endelige spørsmålene er: hvem er det viktigst å hjelpe? Er det moralsk forsvarlig å hjelpe noen få fremfor mange? Har vår hjelp og innsats med flyktninger og asylsøkere vært vellykket? Har integreringen vært vellykket? Skal vi omfavne Islams intolerante lære i et land tuftet på humanisme, kristendom og toleranse? Skal vi kreve noe av immigranter, eller er det vi som skal tilpasse oss dem?

Jeg har stilt lignende spørsmål i avisen før, men aldri fått svar. Får jeg det nå?