Black Lives Matter (BLM) er en amerikansk bevegelse som organiserer protester mot politivold mot svarte mennesker. Det handler ofte om afroamerikanske personer som er blitt skutt av politiet. I senere år har bevegelsen utvidet sin aktivisme til også å innfatte andre typer av venstreideologisk aktivisme, så som protester mot Donald Trumps innvandringspolitikk.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) er en norsk gruppering som selv beskriver seg som antiislamsk.

Foreningens formål, er ifølge dens vedtekter, «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge». SIAN går blant annet imot bygging av nye moskeer i Norge.

På lørdag hadde SIAN fått tillatelse av politiet til å demonstrere i Bergen. Men etter en stund ble demonstrasjonen avbrutt. Ifølge politiet gikk motdemonstranter fra Black Lives Matter bevegelsen i Norge til angrep på både politiet og SIAN. Personer ble skadet under angrepet.

Dette er helt uakseptabelt. I Norge står ytringsfriheten veldig sterkt, og SIAN har faktisk rett til å mene noe om profeten Muhammed, uten at de for det blir angrepet av venstreaktivister.

Det finnes flere gode grunner til at vi har ytringsfrihet:

Ytringsfrihet er en forutsetning for demokratiet vårt. Det er viktig for den politiske debatten og utviklingen i samfunnet at alle skal kunne si hva de mener uten å risikere å bli straffet for det, eller bli angrepet av motdemonstranter. For at den enkelte skal kunne danne seg egne frie meninger, er det nødvendig å få høre argumentene og synspunktene til mennesker som mener forskjellige ting.