Jeg har i en lengre tid vært dypt involvert i det grønne skiftet innom transportsektoren. Tidligere som leder av NLF Larvik, Norges Lastebileier Forbund, og nå som leder for Litra Gass sin satsing på miljøtransport. Gjennom snart 30 år med ledende stillinger innom transport og logistikk har de siste 6–7 åra medført en rivende utvikling med fokus på miljø og utslipp også i vår bransje. Vi er i dag blant Norges største på transport utført med lastebiler som kjøres på biogass blant annet. Men vi kommer ikke videre uten et utstrakt samarbeid og bruk av tog og skip for å få flyttet varene! Vi som arbeider med lastebiler må også stå skulder mot skulder med shipping og jernbane, for sammen kan vi få til et skifte innom transporten.

Når jeg nå gledelig ser hvor smidig vi opplever omlastings terminalen på øya, tenker jeg at kanskje flere får øyne opp for hvordan vi kan løse fremtidige transportbehov. Det er på det rene at veiutbygging går for sent, og det er trist at dobbelt spor til Larvik nå blir forskjøvet ut i evigheten! Vi må alle tenke smart, og de smarte løsningene finnes i dag allerede. Jeg støtter Larvik Havnevesen, med Havnesjef Jonas og hans dyktige medarbeidere i spissen og et Havnestyre som sto i stormen. Det er viktig å vise at transport, og havnerelatert virksomhet i dette tilfellet, er «navet» i samfunnet for at alle skal få sine varer i butikken eller hjem på døra. Og siden vi er avhengig av nettopp å få flyttet varer og personer, så er det også meget viktig å finne fremtidige og bærekraftige løsninger for nettopp dette! Og det vi må gjøre på en lønnsom måte. Som en sa på et seminar en gang; det blir ikke grønt skifte med rød bunnlinje!

Jeg vet at NLF og samlet lastebil bransje ønsker å være med på å nå klimamålene som er satt, men jeg vet også at det trengs stor politisk gjennomslagskraft og samlede fronter for å få dette til. Siste eksemplet vi har på politisk vilje og gjennomføring er Stavanger, som nå går i gang med gratis offentlig kollektiv transport. Det kaller jeg virkelig gjennomføringsevne! Klarer de å få til at nesten hver husstand klarer seg med en privat bil mindre, vil det alene gjøre denne «investeringen» lønnsom. Vi får økt kapasitet på veiene uten å bygge ned en eneste m² av dyrket mark, lavere slitasje på veier, og vi får renere luft i Stavanger som en direkte konsekvens.

Så mitt poeng er at vi må samle oss om de gode løsningene, bil, bane og tog. Det gir redusert press på veier og gir tid til å velge de riktige løsningen for fremtidig infrastruktur. Vi må bort fra veitransport som eneste løsning! Og man må for all del få ned utslipp per kg transportert, og det gjør vi ved felles innsats, offentlig og privat.

Og til slutt, jeg oppfordrer alle til å kjøpe elsykkel. Simpelthen det beste transportmiddelet jeg har kjøpt de siste åra, og det sier ikke lite for dem som kjenner meg!