Dette året har vært utfordrende for alle, og alt bør sees i en større sammenheng.


Men vi skal også verne om det som står oss nært. Lokalsamfunnet må ivaretas, samtidig som vi trekker de lange linjer og ser utenfor vår egen hage.

Stavern har hatt et tungt år hvor vi ser at kommunens administrasjon og flertallspartiene ikke har vist vilje til å prioritere byen vår. Varden barnehage ble lagt ned. Ny barneskole, som har vært planlagt i årtier, blir stadig utsatt.

Nå viser det seg at administrasjonen har planer om, nok en gang, å legge ned biblioteket i Stavern. Biblioteket er en institusjon i byen og ikke bare et utlånssted. Hit kommer unge og eldre og hyttefolk for å låne bøker. Politihøgskolen bruker det som sitt bibliotek og som lesesal for sine studenter. Og det er kortere vei for folket ute på «Neset» å dra inn til Stavern enn inn til Larvik. Og det bør tas med at biblioteket i Larvik har redusert kapasitet etter den tragiske brannen. Det arrangeres «Boksnakk» hvor dyktige bibliotekarer kommer og gir gode lesetips og leser utdrag fra bøker.

Avdeling Stavern var også en av de første som kom med tilbud om ubemannet åpent bibliotek. Når biblioteket er ubemannet kan du bruke lånekortet og tilhørende pinkode for å komme inn i biblioteket. Lånekort og pinkode benyttes også på utlånsautomaten. Alle som er over 16 år kan benytte biblioteket når det er ubemannet. Barn er velkommen i følge med en voksen.

Staverns befolkning vil verne om denne institusjonen – en kulturarena verdt å kjempe for.
Så kjære politikere; ikke la Stavern bli en salderingspost. Vi vil ha en levende by og ønsker unge familier velkomne.
Da må vi gjøre Stavern attraktiv – igjen.

Det vil vi i Stavern Vel fortsette å kjempe for.