Hanne Westrum Hvammen skriver i sin kommentarartikkel 29.05 følgende: «Forrige lørdag etterlyste Kjetil Vold lærernes stemme i debatten om mobbing i Larvikskolen. I ØP-artikkelen gjorde han et retorisk poeng av at kommunestyret har vedtatt de ansattes ytringsfrihet. Innledningsvis vil jeg tillate meg å gi ham, og resten av politikerne, sårt tiltrengt demokratisk oppdragelse: Ytringsfriheten er en så viktig del av demokratiet at den er nedfelt i grunnlovens §100- den er således ikke noe lokalpolitikere kan la være å vedta. Skjerpings.»

Jeg henviste i den aktuelle saken til Larvik Kommunes etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Når de ytringsfriheten nevnes der så er det for å gjøre det klart at ytringsfriheten også gjelder dem/oss, som alle andre borgere, dersom noen av de nær 4000 menneskene det dreier seg om skulle være i tvil. Å bli kritisert for å gjenta dette en gang for mye tror jeg helt sikkert de som vedtok retningslinjene i sin tid tar med stor ro.

Mitt (retoriske) poeng i saken var at varaordførerens kritikk av en ansatts bruk av sin ytringsfrihet kan ha en kjølende effekt, noe som ifølge nylig publiserte undersøkelser er et økende problem, og i det lyset føler jeg ikke at kritikken treffer meg særlig godt.

Det hjelper jo lite å ha en grunnlovsfestet rett hvis man ikke tør å bruke den.