Det er tre år siden kommunestyret vedtok lokalisering av nytt dobbeltspor gjennom Larvik kommune, og plassering av ny jernbanestasjon i Larvik. Siden det har det blitt ventet og lovet. Nå virker det som løftene fra valget er blitt kastet ut av vinduet.

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener det må avsettes tilstrekkelige midler til planlegging av ny jernbanetrasé Stokke-Larvik, inkludert ny strekning og ny stasjon i Larvik slik at prosjektet kan konkretiseres, båndleggingen reduseres og rammevilkårene for videre byutvikling avklares.» Det sto i merknaden fra Arbeiderpartiets komitee-medlemmer da regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ble behandlet før valget i 2021.

Jørn Langeland (SV), Terje Aasland (Ap), Kathrine Kleveland (Sp) og Tobias Drevland Lund (Rødt) stilte opp på bilde sammen i en NRK-sak og lovet sammenhengende dobbeltspor på hele Vestfoldbanen. – Senterpartiet er for alt som kan være med på å få dobbeltspor raskere, sa Sps førstekandidat i Vestfold, Kathrine Kleveland, til NRK.

Nå har partiene flertall i Stortinget og to av partiene sitter i regjering. Samferdselsministeren kommer fra Arbeiderpartiet og alt ligger til rette for at løftene fra valget kan innfris. Kandidatene som stilte opp på bilde før valgkampen kommer fra de samme partiene som har alle muligheter til å gjøre noe med valgløftene, men nå har plutselig regjeringspartiene fått andre tanker: «Det vil ikke være nødvendig å bygge stasjon i Larvik for å realisere et grunnrutetilbud med to tog i timen mellom Oslo og Skien», skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding. Med andre ord, statsråden går inn for å skrote en ny stasjonsløsning i Larvik og dobbeltspor gjennom kommunen.

Våren 2021 fikk daværende statssekretær Anders Tyvand (KrF) kjeft da han tok til orde for å nedskalere ny Vestfoldbane Tønsberg-Larvik. Så kommer altså de rødgrønne nå og gjør nettopp det. Det er fem partier (også MDG) på Stortinget med samme synspunkt på dobbeltspor og det er vanskelig å se hvordan det er mulig å legge bort planer om et sammenhengende dobbeltspor gjennom hele Vestfold.

Det er liten tvil om at dette er et løftebrudd fra lokale stortingskandidater som før valget lovet noe helt annet. Det er flott at stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Vestfold, Truls Vasvik fra Larvik, vil jobbe videre med en annen løsning, men det må være vanskelig å forklare velgerne hvorfor partiet har tatt en u-sving, stikk i strid med det som ble sagt før valget. Det verste er at velgerne heller ikke får noe særlig troverdig forklaring på hvordan et så ferskt løfte kan legges bort så kort tid etter at nøkkelkortene til statsråd-kontorene er delt ut.

Hvis dette blir stående, er det Larvik som blir en flaskehals på InterCity-strekningen. Det hjelper lite å strekke hendene i været og være skuffet over egen statsråd når man samtidig har gått høyt ut før valget og lovet en annen løsning.