Det krever en hel bygd for å oppdra et barn

Illustrasjon av Iver Grimholt, 7. klasse ved Hvarnes skole

Illustrasjon av Iver Grimholt, 7. klasse ved Hvarnes skole Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For under ett år siden samlet vi alle krefter i Hvarnes for å bevare noe av det viktigste vi har – skolen og barnehagen. Det føles urettferdig og tungt at vi nå må trå til igjen. Men når man kjemper for noe man tror på er ikke motivasjon mangelvare. Skolen og barnehagen betyr enormt mye for oss som bor i Hvarnes. Det er limet i bygda vår.

Nedleggelse av skoler og barnehager har konsekvenser på flere områder. Det er vanlig å høre både økonomiske og skolefaglige argumenter, mens de lokale samfunnsmessige konsekvensene – hva som skjer med bygda for øvrig, hører man lite om fra kommuneadministrasjonens side.

Skole og barnehage er blant de viktigste institusjonene i samfunnet, og kanskje spesielt i ei bygd som Hvarnes. Gitt kommunenes rolle som samfunnsutvikler kan ikke spørsmålet om nedleggelse vurderes isolert sett, men også ut ifra konsekvensene for lokalsamfunnet som helhet.

Det er altså ikke bare praktiske, økonomiske og skolefaglige konsekvenser ved å sette barna våre på buss til Kvelde. Som andre barn har barna i Hvarnes behov for aktiviteter og tilbud etter skole- og barnehagetid der de bor. Det er disse funksjonene for livskvalitet, trivsel og identitetsbygging administrasjonen i kommunen nå utfordrer. Det er illustrerende at den eneste konsekvensen kommunedirektøren ser av forslaget om å legge ned barnehagen er at «Foresatte må søke barnehageplass i andre barnehager, enten kommunal eller privat», slik det beskrives i strategidokumentet.Konsekvensene er langt mer omfattende og inngripende enn som så, og det burde være en del av beslutningsgrunnlaget fra kommunen. Kommunedirektørens konsekvensbeskrivelse er en så grov overforenkling at man kan lure på om det skyldes at man ikke har vurdert konsekvensene av en nedleggelse, eller om det er et symptom på hvor lite hverdagen, livskvaliteten og utviklingen til barn og voksne i Hvarnes betyr for administrasjonen i kommunen. Vi vet ikke hva som er verst av de to.

Hvarnes skole er en fådelt skole. Dette innebærer at elevene blir undervist i grupper med flere årstrinn sammen. Barna stortrives på skolen, de har et godt faglig utbytte og blir sett av læreren sin. Dette er viktig for utvikling og læring. Flere studier viser at barn i aldersblandede grupper kommer godt ut både faglig og sosialt. En slik organisering av elevgrupper fremmer økt samarbeidsevne og refleksjon rundt egen læring, og gir elevene gode muligheter for å oppleve mestring. Resultater fra nasjonale prøver viser også at elevene ved Hvarnes skole ikke står tilbake for noen rent faglig, og elevene selv rapporterer om trivsel og at læreren har tid til dem.

Aldersblanding er ikke en garanti for en god skole. Det er heller ikke en fulldelt skole, hvor klassene er satt sammen av elever fra samme årstrinn. En god skole krever et godt samspill mellom de som er direkte og indirekte involvert i skolen. Samarbeidet rundt skolen lokalt i bygda er godt, det er god dialog mellom foresatte og ansatte på skolen, og både lag og foreninger har et tett samarbeid med skolen.

Vi er forskjellige alle sammen. Noen liker sentrale strøk og store forhold, andre ønsker å bo på bygda og verdsetter mindre forhold. Det er bra at folk er forskjellige, og det bør være rom for begge deler i Larvik kommune. Dersom Hvarnes skole og barnehage blir lagt ned, blir dette rommet veldig trangt for oss. Larvik kommune bør sette pris på utkantstrøkene, på landbruksområdene og folka som bor her. Vi skaper arbeidsplasser for oss selv og andre, vi produserer mye av maten vi alle har på bordet og vi holder liv i krokene og krikene i kommunen.

Nok en gang kommer forslaget om nedleggelse, og nok en gang røskes det i fotfestet vårt. Det gjør vondt og det tærer på både barn og voksne. Gang på gang påfører kommuneadministrasjonen barna våre redsel og utrygghet knyttet til skolen sin. Skole og barnehage er viktig, og det krever forutsigbarhet. Kommunedirektørens forslag om å legge ned skole og barnehage i Hvarnes gir ikke grobunn for et trygt og godt skolemiljø som Larvik kommune på egne nettsider hevder at alle barn har rett til.

Det er altså mindre enn ett år siden vi kjempet denne kampen sist, og det var det sittende politiske styret i kommunen som sa nei til nedleggelse. Man snakket varmt om forutsigbarhet og anerkjente skolens og barnehagens betydning for lokalsamfunnet. Konsekvensene for barnas nærmiljø og oss som bor i Hvarnes er like uforholdsmessige store i dag som det de var for ett år siden.

I fjor tok politikerne ansvar og sikret både barnehage og skole, og dermed også et livskraftig samfunns- og foreningsliv, idrettslag, nærmiljø og et godt sted å bo for store og små i Hvarnes.

Det bør bli utfallet nå også.

Fordi det krever en hel bygd for å oppdra et barn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.