Gå til sidens hovedinnhold

Det rare året

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Året vi legger bak oss har vært veldig spesielt. Korona pandemien som rammet oss, som resten av verden, har gjort dette til det mest spesielle året de fleste av oss har opplevd. Når vi nå snart går ut av dette året har vi i Norge mistet over 400 medmennesker til sykdommen, flere tusen har vært syke og mange flere er berørt som smittet eller som pårørende.

Håndteringen av pandemien har vist oss betydningen av fellesskap og gode offentlige tjenester. Den er bedre håndtert enn i de fleste land rundt oss. Gode faglige råd fra våre helsemyndigheter har i stor grad blitt fulgt opp av Regjeringen. Opposisjonen har i all hovedsak støttet opp om tiltakene og understreket viktigheten av at vi alle viser ansvar for ikke å bidra til smitte. Helsepersonell, renholdere og andre i vårt offentlige helsevesen har gjort en imponerende innsats og fortjener stor takk. Lærerne har måttet undervise våre barn på helt nye måter. Bussjåfører, drosjesjåfører og andre i viktige yrker som har som jobb å være i kontakt med andre mennesker har tatt sitt ansvar og bidratt til å holde samfunnet i gang.

Pandemien har gjort det nødvendig med strenge tiltak for å redusere smitterisikoen. Når myndighetene innfører slike tiltak som fører til tap av inntekt må også de samme myndigheter gi støtte til å komme igjennom den vanskelige tiden. Her har den politiske uenigheten vært større. Regjeringen har lagt fram forslag for Stortinget som uten unntak har blitt kraftig styrket i Stortinget. Den utvidede permitteringsordningen som ble foreslått av regjeringen var helt nødvendig, men det var Stortinget som måtte sørge for at de ansatte ikke satt igjen med regninga. Ordningene for små og mellomstore bedrifter var altfor dårlig og Stortinget styrket disse betraktelig. Stortinget sørget for at de som er avhengige av arbeidsavklaringspenger ikke blei kasta ut av ordningen.

Kommunene som tar en stor del av jobben med testing, smittesporing og oppfølging har fått styrket sin økonomi for å klare den store jobben som er helt avgjørende for å holde kontroll på pandemien.

For oss i Vestfold har det vært helt avgjørende at Stortinget har tatt ansvar på de områder Regjeringa ikke har gjort en god nok jobb. De mange forbedringer for arbeidsfolk og næringsliv som Stortinget har gjort er selvfølgelig viktige også her hos oss. Penger til bedriftsintern opplæring, som gir bedrifter mulighet til å bruke permitteringstiden til opplæring i stedet for lediggang, er et slikt viktig tiltak for å investere i framtida.

Regjeringens forslag om innstramminger for reiselivet ble heldigvis stoppet i Stortinget, noe som er viktig for reiselivet i Vestfold. Stortinget har styrket jernbane satsinga for videre utbygging av Vestfoldbanen og Stortinget har to ganger måttet gripe inn for å tvinge regjeringa til å gi støtte til Torp flyplass, en av bedriftene som er hardt rammet av nødvendige myndighetsbestemte smitteverntiltak.

De mange ansatte i fergerederiene ble truet av regjeringens forslag til innstramminger i nettolønnsordninga. Heldigvis stoppet Stortinget også dette forslaget, noe som er viktig for å beholde viktige arbeidsplasser i sjøfarten og for oss i Vestfold.

Mange er i disse dager usikre på sin egen fremtid. Permitterte er usikre på om de får beholde sin ansettelse når permitteringstiden utløper, for mange i mars. Disse kunne regjeringen gitt mer trygghet ved nå å utvide permitteringsperioden. Mange små servicebedrifter blant annet i hotell- og restaurantbransjen sliter fordi de ikke får holde åpent eller har sterke begrensninger i driften. Det er helt nødvendig at vi overfor dem, kultursektoren og andre som nå sliter, stiller opp å gir hjelp. Den største risikoen også for økonomien i framtida er om den høye arbeidsledigheten får bite seg fast. Derfor er det viktig at vi nå setter inn nødvendige tiltak for å få folk tilbake i jobb, og bidra til de som vil skape nye jobber får støtte til det.

Vi går inn i det nye året med et håp om at vi fortsatt kan holde pandemien i sjakk ved god innsats fra oss alle. Vaksiner gir håp om at fremtida bringer mer normale tilstander i Norge og i verden. Likevel vil vi fortsatt være avhengig av innsats framover for å hjelpe de som sliter med konsekvensene av tiltakene. Her vil vi stå på for å finne gode løsninger i nært samarbeide med arbeidsgivere, ansatte og andre som ser behovene i hverdagen.

Med ønske om et bedre nytt år!

Kommentarer til denne saken