O-veteranene holdt sitt årsmøte på Vestmarka skole på Rømminga. Det ble et stemningsfullt og fint arrangement i den gamle skolestua hvor ingen ting er forandret siden de siste skolebarna forlot skolen i 1947. Skolen ligger ikke ved dagens hovedvei, men i det gamle veisystemet hvor veien kom fra Hafallen og gikk til Rømminga og videre til Ono og Hallingsdalen.

Det er Vestmarka Vel som eier bygget fra 1898 som har blitt benyttet til møter i Vellet, men også utleid til barnedåper, konfirmasjoner og selskaper. Vestmarka skolekrets var den siste av i alt 16 skolekretser i gamle Hedrum, som fikk egen skole og den første som ble nedlagt.

Siden har lærerboligen fra 1919 blitt skilt ut og solgt som privatbolig. Hedrum kommune ga skolen til innbyggerne i Vestmarka som grendehus. I 1992 foretok Hedrum Historielag en omfattende restaurering av skolen, men siden er lite blitt gjort. O-veteranene fikk ved selvsyn se at forfallet på bygningen er i ferd med å nå faretruende tilstander.

Alvorligst er en lekkasje i taket som senest må repareres i løpet av sommeren. Leder av Vestmarka Vel forteller at de ønsker å sette i stand og beholde skolen ikke minst på grunn av de verdiene skolen representerer både som samlingspunkt, men også at det er viktig å ta vare på de historiske røttene til dette i Larvik unike skolebygget som er det eneste av de 16 skolene som fremdeles er intakt som det engang var.

Det bør ikke være vanskelig å skaffe frivillige til dugnadsinnsats, men problemet er som vanlig mangel på penger til å gjennomføre den nødvendige reparasjonen og vedlikeholdet.

Nå bør alle gode krefter mobiliseres, Larvik kommune, Sparebank Stiftelsen, Statens tilskudds ordninger og private, for til sammen å skaffe til veie de nødvendige kronene.

Vestmarka Vel vil gjerne samarbeide med andre foreninger slik at bruken av skolen utvides. For egen regning mener jeg at denne historiske og unike perlen midt i Vestmarka også kan brukes som aktivitetsdag for skolene i hele Larvik. Her kan historien oppleves på stedet.

Larvik Orienteringsklubb har flotte kart i området slik at en historisk time kan kombineres med opplæring i bruk av kart og kompass.