Gå til sidens hovedinnhold

Det skal ikke føre til utenforskap og ensomhet

I over ett år har Norges befolkning levd et annerledes liv på grunn av pandemien.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et liv som er preget av både hjemmekontor, hjemmeskole, digitale møter for dem som er samfunnsengasjerte, digital sosial arena for dem som vil tilbringe tid med familie og venner og for noen den eneste kontakten med omverden i perioder. Alt dette på en annerledes, men kanskje mer normal måte i disse dager.

Vi er blitt eksperter på digitale verktøy og det er blitt den nye normalen å delta på seminarer, konferanser, medlemsmøter mm foran skjermen.

Dessverre er det sånn, at for å delta er vi helt avhengige av internett, og internettilgang er det ikke alle som har tilgang til i dag, i hvert fall ikke tilfredsstillende.

Det er barn som må besøke besteforeldre for å kunne delta i hjemmeundervisning for det er ikke mulig hjemme, det er foreldre som ikke kan være hjemme med hjemmekontor siden tilgangen til internett er svært begrenset. Det er ungdommer som opplever utenforskap fordi deres venner er på nett, mens dem selv ikke har god nok tilgang til å delta.

Det er voksne og barn som ønsker å bruke nett samtidig i mye større grad nå for tiden, men for noen familier er det ikke mulig å ha mer enn en aktivitet på nett av gangen. Mange fritidsaktiviteter som for eksempel kulturskole, korps, kor og andre foregår nå digitalt og for noen av våre barn og unge oppleves det ekskluderende å ikke kunne delta. Foreldrene derimot er fortvilet over situasjonen de unge befinner seg i uten at de kan løse utfordringen på egen hånd! Utfordringer, de er mange på dette området!

Det er rart å tenke at vi opplever alt dette i Larvik og Vestfold med så mange beboere. En kommune og fylke, hvor innbyggerne skal oppleve at det er godt å vokse opp og bo i.

Men er det virkelig det, når den nye hverdagen er så avhengig av at tilgangen til internett er på plass?

Vi har flere steder i Larvik og Vestfold uten bredbånd tilknytning gjennom fiber, men om ikke det er nok, er det heller ikke tilstrekkelig mobildekning for å kunne benytte mobilt bredbånd og det gamle kobbernettet blir heller ikke reparert lenger, en katastrofe dersom det oppstår akutt situasjon, ja direkte trussel for den enkeltes sikkerhet!

Det er mørke hull flere steder i Larvik, og mens det er mer naturlig på bygda, er det også flere steder i byen vår som mangler tilgang.

Det er ikke så store avstander i Vestfold, sammenlignet med flere andre steder i Norge, men likevel er det vanskelig.

Administrasjonen i kommunen og fylke på sin side mener at de ikke har noe påvirkningskraft, og private aktører møter ikke kunder med forståelse og er kun interessert i å bygge ut der det er mest lønnsomt.

Senterpartiet i Vestfold ønsker å gjøre noe med det. Vi ønsker at alle skal ha rett til bredbånd uansett hvor i Norge de bor.

Vi ønsker at alle skal ha like muligheter. Det å bo på landet eller andre steder utenfor mobildekning, eller fibertilknytning skal ikke gi et dårligere utgangspunkt til våre barn og unge. Det skal ikke føre til utenforskap og ensomhet.

Det skal ikke begrense foreldrene i å utføre jobben sin gjennom hjemmekontor og familier til å holde kontakt med sine nære. Det skal i verste fall ikke føre til fraflytting!

Vi ønsker å legge til rette for fortsatt vekst rundt omkring i bygde Norge med samme muligheter innbyggere i byene våre har i dag, også tilgang til internett.

Senterpartiet jobber for å rettighetsfeste bredbåndstilgang. Digital allemannsrett.

Les også

«Jeg erkjenner at særlig Larvik, Porsgrunn og Skien nå har blitt satt i en vanskelig situasjon»

Les også

Hvor har Guri Melby vært det siste året?

Les også

Innsikten fra barnehageansatte er verdifull - svar fra kunnskapsministeren til fagleder i Eventyrskogen barnehage

Les også

«Det er ikke sånn at bare fordi noen klasser har det bråkete og ikke lærer noe, skal det representere læremiljøet på Fagerli skole»

Les også

Ingen hast!

Kommentarer til denne saken