«Det som forundrer meg er at åpenbare og innrømte tabber ikke får noen form for konsekvenser»

TABBER? "Statens vegvesen er vel den statsbedrift hvor tabbene blir mest åpenbare for innbyggerne", skriver artikkelforfatteren.

TABBER? "Statens vegvesen er vel den statsbedrift hvor tabbene blir mest åpenbare for innbyggerne", skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Statens vegvesen er vel den statsbedrift hvor tabbene blir mest åpenbare for innbyggerne. Det som forundrer meg, er at åpenbare og innrømte tabber ikke får noen form for konsekvenser for den eller de som har ansvaret for tabbene. Det er nesten grunn til å hevde at ansatte med makt og myndighet i Statens vegvesen, er i en skjermet særklasse.

Ifølge mediene fører det ikke til vesentlig konsekvenser om det gjøres grove feil i andre statlig virksomheter heller. Jf. det vi har lest om sykehus på Sørlandet, i barnevernet flere steder i landet og nå i Oslo-politiet. Ofte unnskyldes saken med høyt arbeidstempo, vanskelig arbeidsforhold, rutinefeil eller menneskelig svikt. Så kommer det en beklagelse og en «legger seg flat» og dermed er saken lagt død.

Det var et tap for den statsfinansierte veisektor at Ketil Solvik-Olsen fra FrP, trakk seg som samferdselsminister og stortingsrepresentant. Kanskje kostet det mer enn det smakte å få skiltvirksomheten til Statens vegvesen ut i en entreprenør del (Mesta) og en plan og kontroll del, og deretter å få etablert det frittstående statsselskapet «Nye veier». Det tror jeg kostet mye for her må vi huske at de «statsbærende» partiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet aldri har hatt som mål å bygge gode, rasjonelle og rimelige veier. Deres mål er ikke bedre veier, men sysselsetting har vært «jobb nr. 1».

Den som husker hvordan trafikken var på gamle sørlandske gjennom Vestfold, og hvilken hard og langvarig motstand det var mot nye tanker og nye traseer, må undres. Heldigvis fikk de fanatiske og reaksjonære krefter så mye motstand at det ble besluttet å bygge en ny E18 hvor en etappe var mellom Langåker og Klinestad. Det skulle være en to felts «miljøvei», som ikke skulle inspirere til forbikjøring og fortrinnsvis gå langs eksisterende eiendomsgrenser. Videre skulle den ikke ha påkjøringsfiler, men likevel 90 km som maks hastighet.

Samferdselsministeren, Kjell Borgen, som var fra AP åpnet veistrekning. Han traff jeg noen dager etter åpningen og da spurte jeg om hva han syntes om den nye veistrekningen, sa han. «Det var en katastrofe som ikke må gjentas»! Kort tid etter åpningen kom ulykkene og utbedringer måtte til. Så ble det besluttet å bygge en helt ny fire felts vei gjennom Vestfold. Vegen var tegnet og prosjektert av samferdselsdepartementet/direktoratet og eller av en av deres mange konsulenter. Etter flere utredninger og mye konsulentarbeider ble arbeidet satt ut på anbud. Anbudene ble selvsagt gjennom gått av departement/direktorat og deres konsulentfirmaer før en valgte utførende entreprenør(er). Entreprenøren ble under utførselen fotfulgt av representanter for Statens vegvesen, for her skulle alt gjøres slik departementet/direktoratet hadde bestemt.

Kort tid etter åpningen i 2006, detter taket i Hanekleivtunnelen ned. Hvor ansvaret lå, var klokkeklart. Det var Statens vegvesens ansvar. Det var de som hadde beskrevet hva som skulle gjøres, hvordan det skulle gjøres og de hadde fulgt hvert spatak med argusøyne. Noen antydet at veidirektøren måtte gå som følge av denne miseren. Nye konsulenter, nye anbudsrunder og innen tunnelen igjen kunne åpnes, var det gått mange måneder. Selvsagt ble ingen gjort ansvarlig for det var «uavklarede ansvarsforhold» som det selvsagt heter. Hvor mange millioner det kostet vet få. Staten betalte. 2. februar 2015 raser det ene løpet av Skjeggestadbrua ned i avgrunnen. Lenge hevdet Statens vegvesen og dens konsulenter at årsaken var en jordplanering som hadde funnet sted. Men enden på visa var at fundamenter og betongarbeidet, var utført slik det var forutsatt av Statens vegvesen. Resultat var at Statens vegvesen – dvs. skattebetalerne – måtte betale også dette.

13. desember 2019 raser det ut store steinmasser på den nyåpnede delen av E 18 mellom Lågen og Farris. Statens vegvesen finner at hele veien må stenges for her må de gås grundig til verks. Først ved påsketider ble hele veien åpnet for normal trafikk. Vegvesenets geologer finner under arbeidet at fjellskjæringen her og flere steder på den nye E18 bør kontrolleres. Bedre sent enn aldri! Kanskje burde Statens geologer i forveien søkt råd hos steinfirmaene i Larvik som har landets beste kompetanse og erfaring innen geologi og ikke bare boklig lærdom?

Statens vegvesens representant, Tore Kaurin, var raskt ute og slo fast at raset er Statens vegvesens ansvar og at det er Statens vegvesen som skal stå for oppryddingen og betale kostnadene. Ifølge ØP har kostnadene blitt så store at andre deler av veiprosjektet ikke kan gjennomføres som forutsatt.

Ovenstående er bare et lite utvalg av fadeser hvor alle har sin rot i hvordan Statens vegvesen planlegger, gjennomfører og følger opp veiprosjekter i Norge. Hadde selskapet «Nye Veier» eller et privat selskap med totalansvar for planlegging, prosjektering, gjennomføring og deretter driftsansvaret i 10–20 år, hadde ingen av skadene skjedd. Og om de hadde skjedd, så hadde det vært selskapet som hadde måttet betale reparasjonen og ikke skattebetalerne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.