Dette er det ikke mange av kollegene som har: – Gir oss en ekstra beskyttelse