Tilrettelagt transport for funksjonshemmede er et viktig likestillingsverktøy som skal gjøre det mulig for funksjonshemmede å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Mange av oss – enten vi har nedsatt funksjonsevne eller ikke – tar det nok som en selvfølge å kunne ta seg en tur til byen når man ønsker det, delta i foreldremøter, være aktiv i foreninger eller idrettslag.

Men det er noen som har en form for nedsatt funksjonsevne som gjør at de ikke kan kjøre selv eller benytte seg av ordinært kollektivtilbud som buss eller tog. For disse menneskene er retten til tilrettelagt transport (TT-ordningen) svært viktig.

Den utvidede TT-ordningen er en statlig toppfinansieringsordning for å sikre utvalgte brukere 200 reiser i året. Staten startet med tildelinger til denne ordningen i 2016, og har gradvis økt tildelingene. For 2020 er det satt av 284 millioner kroner til funksjonshemmede i ni fylker. Vestfold og Telemark får 22,3 millioner.

Dette er absolutt en gladsak. Flere mennesker får anledning til et mer aktivt og sosialt liv enn tidligere. Flere kan engasjere seg i lokalpolitikken, delta på kveldsmøter eller rett og slett ta seg en tur ut. Færre blir isolert hjemme, flere får økt livskvalitet.

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede som trenger det er et tillegg til andre rettighetsbaserte ordninger, som for eksempel pasientreiser eller reiser til arbeid og utdanning. Så lenge et fåtall av togstasjonene er universelt utformet og busser mangler heis eller rampe som kan betjenes av brukere, er TT-ordningen viktig for mange. Tilrettelagt transport er et likestillingsverktøy som bidrar til økt inkludering i samfunnet!