Markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Stavernfestivalen, Jøran Kristensen, er glad for at man ikke behøvde å kaste mat, men heller kunne gi den bort til noen som trengte det.

– Underveis i festivalperioden hadde vi flere hundre som spiste på crewcateringen vår. Ved nedriggens slutt ble alle matrester overlevert til Hiam Al-Chirout, forteller Jøran Kristensen.


Hiam har blant annet drevet organisasjonen Save Life siden 2013, og gir stadig en hjelpende hånd til flyktninger som kommer til Larvik.

– Det er veldig menneskelig gjort at de i stedet for å kaste maten, gir den bort. Jeg har delt den ut til folk på asylmottak og til noen fattige mennesker, forteller Hiam Al-Chirout, som selv kommer fra Syria.

– Flyktningene kommer fra flere arabiske land, men de fleste kommer fra Ukraina, legger hun til.

– Hva sier flyktningene og de andre som mottar maten da?

– De takker og bukker, og er veldig glad. Mange av flyktningene har ikke så mye penger, og har derfor ikke så god råd til å kjøpe mat. Blant annet har de ikke penger til å kjøpe kjøtt så ofte. Maten de fikk var jo nesten ferdig, bare til å varme opp. Det var rundt 200 porsjoner, så det kom veldig godt med, sier Hiam Al-Chirout.


Ildsjel

Hiam er en ildsjel når det gjelder å stille opp for flyktninger og andre som trenger hjelp. Likevel synes hun at hun til tider ikke får gjort nok.

– Når vi får slike gaver, som maten fra Stavernfestivalen, blir jeg veldig glad på andres vegne. Jeg gjør denne jobben med glede, men noen ganger føler jeg at jeg må gjøre enda mer for trengende familier. Mange av dem som trenger hjelp kommer fra krigsherjede områder og trenger omsorg fra oss som bor her, sier Hiam.

Som nevnt stiller den syriske kvinnen opp for både sine landsmenn og andre som trenger hjelp.

– Jeg har et samarbeid med Siv Inger på matsentralen, og hjelper til med å få delt ut mat til de som trenger det. Det er mange flere som burde stille opp for mennesker som trenger hjelp, avslutter Hiam Al-Chirout.