Dette millionprosjektet ligger godt foran skjema

– På grunn av manglende snø og kulde har vi forsert arbeidet, og alt har gått mye raskere.