En politiker som tok til tårene på talerstolen, en brysk ordfører, representanter som forlot møtet og amper stemning blant de folkevalgte. Det er lenge siden jeg har sett en så dramatisk slutt på et politisk møte som det vi så onsdag kveld i Larvik.

Jeg satte meg ned foran skjermen for å følge et møte med flere spennende og interessante saker. Jeg må likevel innrømme at jeg særlig gledet meg til å følge debatten om flaggheising på kommunale flaggstenger og høre hva politikerne mente i saken rundt ventelister i barnehager og Varden barnehage. Dette er saker som vi i ØP har skrevet mye om og som jeg vet betyr mye for mange.

Debatten om å bruke andre flagg på de kommunale stengene, ble veldig god med engasjerende innlegg og gode argumenter på begge sider. Det var Olaf Holm (KrF) som tok opp saken i en såkalt interpellasjon i kommunestyret og han imponerte i sin argumentasjon. Imponerte gjorde også flere av de andre folkevalgte og det ble en debatt som var vel verdt å følge.

Vi fikk dessverre aldri anledning til å følge debatten om ventelister i barnehager og en mulig gjenåpning av Varden barnehage.

For dramatikken startet da debatten om flaggene var ferdig og de fleste i kommunestyret trodde de skulle få stemme. Det avviste ordføreren og viste til at han kunne gjøre dette som ordfører – Erik Bringedal (H) understreket at avvisningen var helt i tråd med forvaltningsloven og kommunens reglement. Det var da spetakkelet virkelig startet.

Per Manvik (Frp), Olaf Holm (KrF) og Hallstein Bast (MDG) pakket ikke inn sine meninger i runde politikersvar og var rykende uenig med Bringedal, men alle ble avvist av det som må beskrives som en svært brysk og irritert ordfører. Virkelig dramatisk ble det da Gry Anette Lie (BedreLarvik) inntok talerstolen, også hun hadde forberedt et innlegg knyttet til Varden barnehage. Det førte til en hissig ordveksling mellom henne og ordføreren som førte til at hun forlot talerstolen uten å legge fram interpellasjonen sin. Og for å toppe dramatikken valgte altså to politikere å forlate salen før møtet var slutt.

Dette var et kommunestyre som blir husket som et møte som endte i kaotiske tilstander. Det førte blant annet til at debatten om barnehager aldri kom og at politisk krangling førte til at ingen fikk høre argumentene. Det var også synd for administrasjonen som hadde lagt fram et svært gjennomarbeidet notat om barnehagedekningen i Larvik.

Det er heller ikke første gang at politikerne i Larvik må se seg i speilet etter dårlig oppførsel. Det skjedde blant annet i 2014 da daværende ordfører Rune Høiseth (Ap) måtte samle kommunestyret for å snakke om etiske retningslinjer for de folkevalgte. Det skal blåse i politikken, det er befriende med politikere som står opp for sakene sine, men hvor går egentlig grensa?

Har ordføreren retten og reglementet på sin side når han velger å avvise en avstemning? Det får andre svare på, men saken er sendt til kontrollutvalget og det skal bli spennende å se hva som blir sagt der. Det er utvilsomt et spørsmål som også kan trenge å få et juridisk svar, selv om Larviks nye kommunedirektør, Gro Herheim, bekreftet at saken om kommunedirektørens utredningsplikt ikke var blitt ivaretatt dersom interpellasjonen om Varden barnehage var blitt vedtatt. Det ville med andre ord krevd ny saksbehandling.

Ordføreren ble beskyldt for å være arrogant, ubetenksom og ikke villig til å lytte til andre synspunkter. Det er sterke ord. Uansett hva man mener om akkurat det, er det nok smart av Erik Bringedal å tenke godt over hva slags tone og arbeidsform det skal være blant politikerne i kommunestyret. I går var møtet preget av flere episoder med en oppgitt og til tider amper stemning. Skal man avvise avstemning fordi man kan? Er det riktig å innskrenke taletid? Bør det ikke være mulig å finne noen smidige ordninger som gjør at man slipper å bruke tiden på dramatikk og kjekling gjennom et politisk møte? Taper ikke alle når fokuset ikke lenger er på politikken, men på tonen i møtet?

KS har gitt ut en håndbok for ordførere. Der står det: «Måten ordføreren leder et møte på legger føringer for tonen i møtet og kan være avgjørende for møteklimaet. Ordføreren må opptre med ryddighet og respekt for øvrige møtedeltakere, men må også være myndig og ha evne til å dempe gemytter om det trengs». Jeg er veldig usikker på om det var det ordføreren gjorde i onsdagens møte.

Det er egentlig mest synd for innbyggerne i Larvik at et politisk møte med flere viktige saker, endte på den måten. Det førte til at viktige saker kom i skyggen av en amper tone som man heldigvis ikke ser ofte i et kommunestyre.

Spørsmålet nå er om de folkevalgte, med ordføreren i spissen, er villig til å sette seg ned sammen og finne en møteform som gjør at fokuset blir på politikken. Det er fristende å trekke fram et uttrykk som ingen politiker har lyst til å være en del av, nemlig «polsk riksdag», som blir beskrevet på denne måten i Wikipedia:

«Polsk riksdag er en betegnelse på en kaotisk og støyende forsamling hvor det er tilnærmet umulig å fatte vedtak. Uttrykket brukes ofte på norsk i betydningen en «larmende forsamling, vilt spetakkelmøte.»

Den politiske debatten fortjener bedre i Larvik.