Kunnskapsdepartementet la ut en oversikt om hvor mange timer elever med vedtak om ekstraundervisningen hadde mistet under koronapandemien i våres. Det var mulig å gå inn på hver enkel kommune å se antall timer per kommune, som er til ekstraundervisning. Å lese den statistikken var ikke noen hyggelig lesing.

12 mars da landet ble stengt ned over natten pga. koronaen, og all læring skulle foregå på digitale plattformer så vi problemene dukke opp. En del av elevene klarte ikke å følge den digitale undervisningen uten hjelp fra en fagarbeider eller assistent.

Hadde alle fagarbeidere og assistenter hatt tilgang på digitale verktøy via arbeidsplassen hadde de kunne hjelpe mange, og tilrettelagt for elevene som trenger litt ekstra. Dette hadde da vært en avlastning for lærerne som også har hatt en krevende tid. Kunnskapsminister Guri Melby er gjort oppmerksom på dette problemet i møter med May-Britt Sundal, som er leder av yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet nasjonalt.

Vi er nå inni en periode med nedstengning og det betyr at mange elever mister undervisning og vi vet at det går utover elever med vedtak. Det var en ganske stor andel annet personell som var tilbake først på skolene under nedstengningen i våres for å ta seg av elevene som møtte fysisk. Elevene fikk da et bedre tilbud enn de hadde krav på å det er jo bra.

Nå når smitten igjen øker i samfunnet og flere elever blir satt i karantene og må motta hjemmeundervisningen. Da ser vi at denne gruppen elever igjen kan miste undervisningen de har krav på. Vi trenger hele personalet for å trygge og gjøre en god skole hverdag for alle elevene.

Kunnskapsdepartementet /v Guri Melby er i den heldige situasjon at hun faktisk kan gjøre noe med problemet. Hun og kunnskapsdepartementet kan kartlegge hvor mange kommuner, som ikke stiller med digitale verktøy. Kunnskapsdepartementet bør gi en ekstra bevillingen til kommuner som ikke stiller med digitale verktøy til alle ansatte i skolehverdagen om det er hjemmeskole eller fysiskskole.

Fagforbundet krever at fagarbeidere og assistenter må få samme opplæring i å bruke digitale verktøy på lik linje som lærerne da skolehverdagen består mer og mer av digital undervisning.