Vi opplever dårlig dekning spesielt utenfor spredt bebyggelse og utenfor sentrum av de store byene, sier Morten Laane, teknisk ansvarlig hos Sem elektro. Tempoet for videre utbygging må holdes oppe, sier Laane.

Med koronakrisen har digitaliseringen skutt ytterligere fart. Det siste året med koronakrise og hjemmekontor har vist oss at vi er avhengig av bredbånd med god kapasitet og høy kvalitet, over hele landet, ikke bare i de store byene og der det bor flest folk.

Skal Norge fortsatt være i front når det gjelder digitalisering, må vi ta steget inn i gigabit-samfunnet, slik blant annet England og EU har satt mål om.

Vi ber regjeringen og Stortinget sikre at:

• Minimum 95 prosent av husholdningene, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum én gigabit per sekund i løpet av 2025

• Der dette blir vanskelig, skal det som et minimum være tilgang til bredbånd med 100 megabit per sekund

• Tilskuddsordningen for bredbånd økes til én milliard kroner per år.

Markedet vil fortsatt løse det aller meste av utbyggingen av gigabit-bredbånd, men den statlige bredbåndsstøtten er nødvendig for å bygge ut områder som ikke klarer det på rene kommersielle vilkår.

For folk handler dette om noe så grunnleggende som å kunne delta i samfunnet, tilgang til velferdstjenester og kunne gjennomføre arbeid og studier. For bedriftene handler det om å ha et stabilt og raskt nett. Her er det store regionale forskjeller. Skal vi dra nytte av den digitale utviklingen også utenfor de store byene, må den digitale motorveien forbedres.

Vi nyter godt av høy tillit og høy og digital kompetanse sammenlignet med de fleste andre land. Vi tolker mr-bildene sammen med legen via nettet, vi jobber og studerer fra kjøkkenbenken og mange bedrifter overlever fordi de har funnet digitale måter å tilby varer og tjenester på. Med en målrettet god innsats på digital infrastruktur får samfunnet avkastning i form av digital inkludering, god konkurranseevne for næringslivet og gode offentlige tjenester som er tilgjengelige for alle.

Bedre bredbåndsdekning vil gi bedre tilgjengelighet, økt deltakelse, bedre beslutninger og høyere ressursutnyttelse. Derfor må tempoet for videre utbygging holdes oppe.