Det er flere saker som skal behandles og også en rekke orienteringssaker. Slik ser møteplanen ut:

Orienteringssaker:

1. Orientering; status corona v/Kommunalsjef Guro Winsvold

2. Praksis og oppfølging av avvik i hjemmetjenesten v/Avdelingsleder hjemmetjenester, Vibeke Lea-Willems

3. Heltid Orientering til hovedutvalget – sak til administrasjonsutvalget v/Kommunalsjef Guro Winsvold

4. Rekruttering, turn-over og sykefravær – hvordan jobbes det i HM. Tilbakemelding på oversendt spørsmål fra Morten Riis-Gjertsen v/Kommunalsjef Guro Winsvold

5. Status, legevakt. Tilbakemelding på oversendt spørsmål fra BL. v/Kommunalsjef Guro Winsvold

Saker til behandling

009/20 Meldinger 29.4.2020

010/20 Høring. Rusreform - fra straff til hjelp.

011/20 Framtidig helseforetakstilhørighet, Holmestrand kommune

012/20 Årsrapport 2019

013/20 1. kvartalsrapport 2020

014/20 Kommuneplanens samfunnsdel

015/20 Avlasterdommene - konskvenser

016/20 Rapportering på kvalitet i Helse og mestring

017/20 Eventuelt

Politikerne i dette hovedutvalget er:

Rune Høiseth, Morten Riis-Gjertsen, Mona Elin Aurvoll, Turid Løsnæs, Inger-Brit Nilsen, Per Manvik, Maria Vandbakk-Rüther, Øivind Heyn, Linda Marie Johnsen, Dorthe Kyvik Bårnes, Gry Caroline Aarnes, Elin Hvaal og Asta Salvine Gulliksen.