Hvem kan være mer griske enn kyniske, utnyttende, velferdsprofiterende kapitalister? Jo, det er de som bruker slike nedsettende merkelapper: sosialistene.

Kortversjonen av sosialisme er at samfunnet skal ha en stor og sterk statlig styring. Med stor grad av sosialisme får vi følgende: Du skal ikke ha for mye frihet, staten vil ikke at vi skal være selvstendige. Du skal ikke forvente at staten hjelper deg, du skal heller blø for staten. Du skal ikke tro at mennesker er ulike, du skal passe inn i statens A4-format. Du skal ikke ha stor formue, den tilfaller staten. Du skal ikke ha personlig eiendomsrett, dine materielle verdier tilhører fellesskapet

Får vi en dreining mot mer sosialisme i samfunnet er dette noe vi kan se mer av. Hvis du tror at din stemme ikke teller så tenk deg om en gang til. Vil du virkelig ha denne endringen?