De foreløpige lekkasjene fra Nasjonal Transportplan er dårlig nytt for vår region. At regjeringen velger bort dobbeltspor langs Vestfoldbanen til Skien kan ikke aksepteres.

Det har vært tverrpolitisk enighet i Vestfold og Telemark om at dobbeltspor langs Vestfoldbanen til Skien er et av de viktigste samferdselsprosjektene i vårt fylke.

Prosjektet er viktig for klimavennlig og effektiv transport av folk og gods, og gir enda bedre forutsetninger for økt bosetning, byutvikling, industri, og næringsetableringer i vår region.

Det bor allerede 300 000 mennesker langs bybeltet Holmestrand-Skien. For at jernbanen skal bli et reelt alternativ for persontransport internt i regionen, men også mot Drammen og Oslo må prosjektet om dobbeltspor langs hele strekningen realiseres. Det er tverrpolitisk enighet i regionen om dette!

I disse pandemitider, som det er fare for vil få langsiktige, negative virkninger, er offentlige infrastrukturinvesteringer viktig for å opprettholde sysselsetting og verdiskaping.

Vi forventer at lokale representanter for alle partier bretter opp ermene og jobber mot sine grupper på Stortinget for å få gjennomført det som har vært et felles politisk prosjekt i Vestfold og Telemark i lang tid.

Senterpartiet i Vestfold og Telemark er klokkeklare – dobbeltspor til Skien må gjennomføres nå.