Ting kan tyde på at milliardinvesteringene som må til for dobbeltspor fra Sandefjord til Larvik ikke blir bevilget. Og hva så?

Det er et uttalt mål at det i framtiden skal gå to tog i timen på Vestfoldbanen sør for Tønsberg og fire tog Tønsberg-Oslo. Langs dagens trasé Larvik-Sandefjord bruker toget 14 minutter. Kan hende er det plass til en avgang til innenfor en time? Og hvor mange minutter raskere vil et nytt dobbeltspor bringe oss til Sandefjord? 3–4 minutter?

Er det riktig bruk av investeringsmidler?