SØRGER: Kristin Askerud sørger over tapet av Sindre, som døde etter en feilvurdering på sykehus. Han ble bare 15 år. Foruten selve tapet av sønnen, mener hun at hun har fått psykiske helseplager som følge av dødsfallet.
Tone Merethe Ude

– Ingen skal måtte se det jeg så

Publisert