Vi sloss mot vindmøllene, den gamle lavadelsmannen og jeg, men ikke de samme vindmøllene, og vi er heldigvis ikke lenger alene ...

For halvannet år siden skrev jeg her i avisen en artikkel; «Skal vi forsøple landet vårt i miljøets navn?» Umiddelbart ingen reaksjoner i avisen, men jeg ble raskt oppfattet som en klimafornekter, en slags klimarasist. Vind er jo en fornybar ressurs må vite! Det var snakk om vindmøller på Vindfjell og Skrim. Er planene skrinlagt? Den umiddelbare støtten kom fra partiet Rødt. Moxnes og jeg var enige, men bevares, nå er vi snart enige alle sammen? Men vindmøllene popper opp ...

Nå ser vi daglig at veien til bedre klima ryddes og sprenges fram i den naturen vi betrakter som vårt lands største aktivum, evige arr, – vi ser kadavre av fugler på rødlista, og fortvilte reineiere og naboer ... Den visuelle forurensningen er en bagatell?

Leste nettopp at vindmøllene i Tyskland drepte flere tonn med pollinerende insekter – de viktigste levende vesener vi har på vår klode.

Kan ikke la være å tenke på at kreftene bak disse ideene vil legge ned all oljeleting, produksjon av olje og gass, samt fjerne alt som går på fossilt drivstoff.

Hva tror de vindmøllene er laget av? Forstår de ikke at maskineriet må ha smøring, at de store propellene jevnlig må rengjøres med kjemikalier? Har vi noen planer for hva vi skal gjøre med havarerte vindmøller? Er det derfor vindmølletilhengerne vil ha dem på havet? Der vil alle drepte fjærkre, oljesøl og havarerte vindmøller være ute av syne. Genialt? Jeg gremmes ...

Apropos olje og gass – leste en artikkel, jeg tror bladet het Oljearbeideren. Headingen var: «Av kua får vi melk – resten får vi fra olje- og gassindustrien» – er real overdrivelse, men listen over produkter er imponerende; klær, mat, kosmetikk, båter, biler m.m.

Når EU nå erklærer ferskvann som en ikke-fornybar ressurs, da bør vel de fleste reagere? Er vannet på nedsiden av et vannkraftverk oppbrukt? Ikke drikkbart?

Det er mange måter å ødelegge landet vårt på – vindmøllene er én.