I uke 16 var kraftmagasinfyllingen totalt på 22,1% og synkende. På Øst- og Sørlandet var den helt nede i 10%. Det er skummelt, siden godt og tjenelig vær ikke kan vedtas politisk.

I et normalt marked ville redusert magasinfylling og økt strømpris ført til redusert forbruk. Men våre myndigheter har ikke tatt grep for å begrense strømforbruket. Tvert imot subsidierer myndighetene strømforbruket for alle, i stedet for å bistå de som virkelig trenger bistand. Dette er uforståelig, særlig når generell subsidiering vil bidra til overoppheting av økonomien og økt rentenivå.

Før eller siden kommer en nasjonal strømkrise, og ressurssituasjonen tilsier at den kommer i år. I et klimaperspektiv burde myndighetene stimulere energisparing og begrense energiforbruk. Samtidig burde mest mulig energi hentes fra fornybare kilder. Nedbørs- og magasinsituasjonen tilsier at både nasjonale og lokale myndigheter iverksetter tiltak for offentlig og privat strømsparing. Som nasjon og lokalsamfunn blir vi stadig mer avhengig av stabil strømforsyning og utslippsreduksjon, mens populistiske media synes mest opptatt av strøm- og pumpepris.

Når tar våre ledere ansvar?