Gå til sidens hovedinnhold

Driften av Larvikskolen blør

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drift og ledelse av skoler i Larvik er blytungt for tiden. Øverste ledelse i Larvik kommune har besluttet og iverksatt betydelige kutt i antall årsverk til skolesekretærer, og samtidig overført disse til ny avdeling fagstøtte og HR. Etter nærmere et års drift i ny organisering lider driften av Larvikskolen. Rektorer, og andre ansatte i skolene, utfører merkantile oppgaver timevis. Hver dag.

Hensikten med omstillingen er, ifølge arbeidsgiver, at tjenester utført av skolesekretærer i større grad skal digitaliseres og effektiviseres, samt å samle sekretærene i en felles avdeling i den hensikt å bidra til økt fleksibilitet ut ifra skolenes ulike behov.

Erfaringen til nå er den rake motsetning. Skolelederforbundet er kjent med at rektorer daglig utfører oppgaver som å håndtere aktiviteter knyttet til utleie, søknader om skoleskyss, bestilling av læremidler, utstyr og materiell, ta imot vareleveringer, dokumentasjon i skoleadministrativt system, håndtere henvendelser på telefon, e-post og Visma til skolen fra foresatte og andre. Bare for å nevne noe. Oppgavene utføres med svært redusert kvalitet og effektivitet. Ikke av vond vilje, men av en enkel grunn: Mangel på kapasitet. På noen skoler går det dagevis og ukevis før enkelte oppgaver utføres i det hele tatt.

Skolelederforbundet er kjent med at rektorer på enkelte skoler har loggført merkantilt arbeid de selv utfører, til å være flere timer. Og det daglig på den enkelte skole.

Skolelederforbundet er kjent med at det i perioden fra 1. august til 1. september ble meldt inn over 30 avviksmeldinger til avd. fagstøtte vedr. punktene over. Skolelederforbundet er kjent med at avd. fagstøtte ikke har nok personell til å gi skolene den støtten de skal ha. Enkelte skoler har dager hvor det ikke blir utført merkantile tjenester. En skole har i to uker ikke hatt merkantil tjeneste overhodet.

Alle rektorer i Larvikskolen foretok risiko- og konsekvensanalyser i forbindelse med omstillingsprosessen. Flere rektorer sendte også inn høringsuttalelser med sterk bekymring rundt negative konsekvenser ved redusert og desentralisert merkantil støtte. Rektorer erfarer nå enorme negative konsekvenser av dette.

Rektorer er toppledere og skal lede ansatte på hver sin skole. I den hensikt å sikre god drift og kontinuerlig forbedring av skolene. Skoler er store og komplekse organisasjoner, med betydelige lovpålagte oppgaver hva angår barn og unges oppvekst og opplæring. Ressurser og gode støttesystemer til ledelse og drift av den enkelte skole er en vesentlig og kritisk faktor i utdanningsinstitusjoner. Skolene i Larvik er intet unntak. Skolelederforbundet er svært bekymret for den kommende utviklingen i Larvikskolen, herunder kvaliteten og fare for brudd innen lovpålagte tjenester.

Hver skole har behov for én fast skolesekretær som kjenner skolens særegenhet, elever, foreldre og ansatte. Det vi ser nå er dårligere merkantile tjenester, på enkelte skoler totalt fravær av eller minimale merkantile tjenester. Skolene har behov for én fast skolesekretær på fast lokasjon i skolens åpningstid, med rektor som leder for å sikre at arbeidsoppgavene utføres til enhver tid til skolens beste.

Dagens tilstand kan ikke fortsette.

Kommentarer til denne saken