Du unngår behendig å se bort fra det tetteste jernbane området i Norge, med cirka 2.5 millioner mulige reisende. Hvor ellers finner du dette antallet reisende i Norge? Strekningen Drammen langs kysten til Kristiansand – Stavanger.

Du ser totalt bort fra hva en fornyelse av Sørlandsbanen vil koste. Derfor bør Rergionbanen være med.

Du ser bort fra alle kystbyene i dette området som ikke har noe godt jernbane tilbud i dag. Nettopp derfor mener jeg at når en først bygger jernbane (Vestfoldbanen) da bør en etter min mening slå to fluer i et smekk.

Mitt forslag er selvfølgelig mye mer økonomisk en det vil være med kun en IC – banen Oslo – Skien. Å følge «dine» meninger vil etter mitt syn være en katastrofe og alt, alt for konservativ.