Gå til sidens hovedinnhold

Du skal bygge opp

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Albert Schweitzer skrev boken med ovennevnte tittel. Det er et krevende motto. Ekstra krevende er det å bygge opp tillit om den er revet ned. Slik jeg leser ØP så er det smått med tillit mellom politikerne og mellom politikerne og byråkratene. Skal Larvik kommune komme videre, må tilliten mellom alle parter bygges opp. Det ansvar ligger på alle, men først og fremst på ordfører og Larvik kommunes administrative leder og ledelse.

Jeg våger den påstand at i Brunlanes, Stavern, Tjølling, Hedrum og Larvik var det før kommunesammenslutningen i 1988 et styresett som fungert meget godt. Det rådet tillit og det var et tillitsfullt samarbeid mellom administrasjon og representanter fra de ulike partier. Jeg tror alle var besjelet av viljen til å finne den beste løsningen selv om løsningen ble lansert av en fra et annet parti. Ikke bestandig fant politikerne de beste løsningene for kommunegrensene satte visse begrensninger. Ikke mist kom det til uttrykk i å finne bolig- og industritomter som tjente tomtesøkere og fellesskapet også på lang sikt. Ett politisk slagord lød: «Du skal forvalte bedre og ikke forbruke mer». Det var krevende i hverdagen, for mange et godt argument for å skifte mening i spørsmålet om å forbli i en liten kommune eller gå inn for en større kommunal enhet.

Det gikk ikke mange år etter at Larvikdistriktets fem kommuner var en kommune (senere kom Lardal med) før politikerne glemte det med å forvalte bedre, noe som var ensbetydende med et bedre vern av dyrket mark. For meg er det derfor helt uforståelig at dyrket mark i Kvelde, på Bommestad, på Torstvedt og nå også i Brunlanes «legges under asfalt». Det skjer på tross av at både Senterpartiet og Venstre har hatt store og tunge verv i de organer som utarbeider planer for kommunes arealer. Jeg legger ikke all skyld på disse partiene, for det ser ut som alle partier har stått bak disse varige skadene.

I den senere tid har det også vist seg skader av en annen art. Jeg satte min lit til at en ved siste valg ville velge å gå tilbake til en velprøvet styringsform med et sentralt formannskap og en reduksjon av byråkratiets makt. Men etter det jeg forstår, har man valgt noe midt mellom det «opplyste eneveldet» og parlamentarisme. Ordfører Bringedal kan neppe ha forstått at det er forskjell på å være direktør i et firma og det å være ordfører i en kommune. En direktør kan instruere medarbeidere og fastlegge rutiner og gi ordre ganske suverent. Er en derimot ordfører i en normalt styrt kommune, er ordføreren kun førstemann blant likemenn.

I mine om lag 30 år i kommunepolitikken så opplevde jeg flere ganger politikere som var svært opptatt av enkeltsaker. Men rådmennene var kloke mennesker som ikke hindret dem i sin iver. Politikerne var tross alt valgt av folket! Derimot snakket rådmennene med sine medarbeidere så både folkevalgte og byråkrater fant løsninger og sammen bygde de opp i stedet for å slåss og rive ned.

Jeg har sagt det flere ganger før, men sier det igjen: Gjenreis formannskapet! Gjenreis det forum hvor politikere og administrasjon kan snakke fortrolig sammen også om de små sakene og det som rører seg i folkedypet. De færreste saker i den kommunale forvaltning er av partipolitisk art. I et fortrolig forum finner politikere og administrasjonen som regel gode løsninger. Men enhver sak kan ende opp som en vond partipolitisk sak når tillit og fortrolighet mangler.

Noen saker kan i utgangspunktet være av kontroversiell art, ja, sågar er av partipolitisk art. Også i disse saker kan en finne gode løsninger og likevel beholde sin politiske integritet.

Gode løsninger forutsetter at alle politikere er «likemenn». Videre må administrasjonen være seg bevist at deres makt er delegert fra de folkevalgte. De er dermed folkets tjenere og ikke de folkevalgtes eller folkets «herrer». Dette forhindre ingen, verken politikere eller byråkrater, å hevde hva de mener er rett og si hva som er rett. Nei, begge kategorier har faktisk en plikt til å hevde det de mener er rett! Men alle må ha i mente at deres oppgave er å bygge opp!

Kommentarer til denne saken