Hvert år dette århundret har Israel drept 100 palestinske barn. Totalt 2200 barn er drept siden år 2000.

Tidligere denne måneden har vi vært vitne til enda en eskalering av den såkalte «konflikten» mellom Palestina og Israel, med bombing av Gaza. 49 mennesker ble drept, 17 av dem barn. Og overgrepene fortsetter. For kort tid siden raidet israelske okkupasjonsstyrker kontorene til palestinske menneskerettighetsorganisasjoner. Kontorene deres ble stengt ned, materiale ble konfiskert og organisasjonene ble erklært for å være ulovlige. Igjen ser vi at palestinere drepes, og at palestinske menneskerettigheter og deres forsvarere angripes uten at det får konsekvenser for okkupanten.

Palestinakomiteen i Vestfold er ikke fornøyd med responsen til utenriksminister Anniken Huitfeldt, som ifølge NTB er «opprørt» over det som har skjedd. Vi mener at utenriksministeren må kalle den israelske ambassadøren inn på teppet, og at norske myndigheter må fordømme angrepene på palestinsk sivilsamfunn og kreve at Israel umiddelbart hever den grunnløse terrorstemplingen av menneskerettighetsforsvarere. Palestinakomiteen ber Vestfolds politikere, og særlig Huitfeldts partikolleger i Arbeiderpartiet, om å legge press på utenriksministeren i denne saken. Å være «opprørt» er ikke nok. Israelske myndigheter har i lang tid forsøkt å kneble arbeidet med å dokumentere undertrykkelsen av palestinere. De er redde for hva som vil skje når dokumentasjonen skal behandles i en internasjonal domstol. Palestinakomiteen krever at Norge støtter opp om en uavhengig gransking av Israels forbrytelser og tar avstand fra okkupasjonsmaktens trakassering av palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner. Hvor lenge kan vi sitte på sidelinjen og se på, og godta angrep på en sivilbefolkning og barnemord? Sivilbefolkningen i Palestina, må få internasjonal beskyttelse. Norge må kreve at Israel hever blokaden og åpner forsyningslinjene til det palestinske helsevesenet i Gaza, spesielt sykehusene. Den norske regjeringen har et ansvar for å sørge for at dette skjer. Israels framferd bør erklæres for ulovlig, ikke organisasjonene som dokumenterer deres brudd på menneskerettigheter. Israel må stilles til ansvar for at over 2200 barn er drept på okkupert område siden år 2000.

Dikteren Arnulf Øverland var det som skrev de berømte linjene: «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». Hvorfor tåler vi «så inderlig vel» at palestinske barn drepes og myrdes, mens vi åpner våre hjerter og hjem for ukrainske flyktninger? Palestinerne kan ikke flykte, Gaza regnes som verdens største fengsel, der Israel kan terrorisere en hel befolkning.

Norge kan gjøre en forskjell. Norge kan gå foran og vise vei. Da må regjeringa representere oss vanlige mennesker og tørre å kritisere Israel og støtte palestinerne. Sjøl om USA ikke måtte like det. Vi er jo et sjølstendig land i verden, ikke ei nikkedukke for Washington?