Dumper overskuddsmasser rett i sjøen: – Jeg trodde jeg skulle dette ut fra brygga, for dette er bare trist

En hytteeier på Lille Arøya har søkt og fått godkjent utgraving av ny kjeller samt andre tiltak. Overskuddsmassene er også godkjent lagt på et sted i terrenget, men der skal de visstnok ikke ha havnet, ifølge en nabo som har klaget saken inn til kommunen.