Her har naturen gått sin gang: – Det er neppe en gaupe. Det er nok et annet rovdyr som har vært på ferde her

Det er ikke lett å holde styr på hva du skal gjøre når du finner døde eller skadde dyr. Vi gir deg oversikten.