Rystelsen kjentes i store deler av sentrum, og man hørte en tydelig smell. Sprengingen virket til å gå helt etter boka, så langt er det ikke meldt om noen problemer.

Norsar, som overvåker rystelser i jorda, har sjekket instrumenter i nærheten og det er ikke registrert rystelser som tilvarer jordskjelv. Trolig kommer det av at det meste av energien fra sprengningen gikk i luften.

Det veltet ut røyk i det bruene gikk ned. Se opptak øverst i saken. (Video: Geir Eriksen)

OBS: Mange opplevde dessverre problemer med direktestreamen som var svært ustabil. Du kan se opptak av den her:


På grunn av varsel om svært sterk vind fredag, bestemte Statens vegvesen torsdag kveld at sprengingene av de to gamle bruene på Farriseidet ble framskyndet fra klokken 12 fredag til klokken 10.15.

Det betyr at veier som var annonsert å stenge kl. 10.00 i stedet ble stengt kl. 08.30.
Dette gjelder Brunlanesveien ved Spar, og av og påkjøring E18 Farriseidet og krysset ved Sky. Fv. 303 Hammerdalen stengte allerede ved midnatt.

E18 stenges helt mellom Bommestad og Sky fra kl. 10.05 og i ca. 20 minutter.
Lokalbefolkningen på Farriseidet er varslet om endringen per SMS.

Her er alle endringene i trafikkmønsteret:

Fra kl. 24:00 natt til 10. august:

  • Fylkesvei 303 stenges mellom Kongegata og Farriseidet.
  • Nedre Bøkeligate stenges.
  • Enveisregulering på Langestrand: Opp Eidgata og ned Øvre Damsbakken.
  • Stans forbudt og parkering forbudt i begge gater. Kun korte stopp for av- og påstigning.

10. august:

  • 08:30 Av- og påkjøring E18 på Farriseidet og Sky stenges, bruk kryss Bommestad.
  • 08:30 Vasvikveien stenges.
  • 08:30 Lokalveier på Farriseidet stenges.
  • 08:30 Fylkesvei 302, Brunlanesveien, stenges ved Spar-butikken ved Farriseidet.
  • 10:05 E18 stenges ved tunnelportalene på Sky og Haga.

Disse veiene åpnes så fort som mulig etter sprenging.

Fylkesvei 303 er beregnet ryddet og klar for åpning cirka 17. august.

Sikkerhetssone og evakuering

Bruene som skal sprenges ned går over Farriselva, Vestfoldbanen og fylkesvei 303.

Bane Nor, som har togstopp på denne strekningen i sju uker for omlegging av jernbanesporet til den nye Kleivertunnelen, har tildelt veivesenet to uker til nedsprenging av bruene og påfølgende opprydding.

I forbindelse med sprengingen har beboerne på Farriseidet mottatt informasjon med kart om sikkerhetssoner og evakuering av boliger