Fredag klokken 12.00 skal den gamle E18-brua og fylkesveibrua over Hammerdalen sprenges ned. I forbindelse med sprengingen blir det innført en rekke strenge sikkerhetsregler.

Sikkerhetssone og evakuering

Bruene som skal sprenges ned går over Farriselva, Vestfoldbanen og fylkesvei 303.

Bane Nor, som har togstopp på denne strekningen i sju uker for omlegging av jernbanesporet til den nye Kleivertunnelen, har tildelt vegvesenet to uker til nedsprenging av bruene og påfølgende opprydding.

I forbindelse med sprengingen har beboerne på Farriseidet mottatt informasjon med kart om sikkerhetssoner og evakuering av boliger. (se kart nedenfor)

(artikkelen fortsetter under bildet)

Statens vegvesen opplyser at det vil være mange vakter i området, og at entreprenøren AF Decom, som står for sprengingen, i tillegg vil bruke droner for å sikre seg at området er sjekket ut for mennesker. Også ute på Farris vil vakter passe på sikkerhetssonen fra båt.

Politistasjonssjef ved Larvik politistasjon, Tor Eriksen, sier til Østlands-Posten at han er trygg på at gjennomføringen av sprengingen av bruene fredag skal gå uten at man får ulykker.

– Vi er imidlertid avhengig av at folk respekter de skiltene som blir satt opp, både i forhold til hvor man kan parkere og kjøre, og at man respekterer beskjeder man får fra vaktmannskaper, sier Eriksen.

– Har man tenkt seg til Farriseidet for å se på sprengingen er det viktig at man kun står på steder der det er avsatt plass til dette, og man bør ikke komme med bil. Det vil være nesten umulig å få parkert på området. Best opplevelse får man nok ved å sitte hjemme og se på sprengingen på nett-tv, sier Eriksen.

Det er satt opp to sikkerhetssoner i forbindelse med sprengingen. I den røde sonen vil det være adgang forbudt mellom klokken 10 og klokken 12.30 fredag, og hus innenfor området blir evakuert.

I den gule sikkerhetssonen må folk holde seg innendørs mellom klokken 11.50 og 12.05 fredag.

I tillegg til sikkerhetssonene er det innført flyforbud i en radius fra Farriseidet på fire kilometer og 800 meters høyde. Dette forbudet gjelder også private droner. Flyforbudet gjelder mellom klokken 10 og klokken 13 fredag.

(Se kartet nedenfor for nøyaktig oversikt over sikkerhetssonene, omkjøringer etc.)

(artikkelen fortsetter under bildet)

Hvor kan man få sett sprengingen?

Sprengingen av begge de to bruene vil bli filmet med drone og sendingen blir vist direkte på Østlands-Postens nettsider.

Statens vegvesen melder at de som ønsker å se nedsprengningen «live» klokken 12, kan stå øverst i Nesjarveien, eller Kleiverveien og Geiteramsveien. Lokalveiene på Farriseidet stenges imidlertid for innkjøring mellom klokken 10.00 og 12.30, unntatt kjøring til eiendommene.

Begge bruene, den lengste på 270 meter, vil bli sprengt ned samtidig, og skal etter planen skje nøyaktig klokken 12.00.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Faller ned hel

Bruplatene, som man regner med faller ned forholdsvis hele, må pigges for å skille betong og armering. Betongmassene skal gjenbrukes på anlegget, og vil bli mellomlagret ved Farrisbruas vestre fundamenter.

Det vil også si at «maleriene» på brupilarene også vil bli ødelagt under sprengingen.

– Maleriene blir dessverre fyllmasse. Det ville blitt for dyrt og omfattende å fjerne disse, sier prosjektleder hos entreprenør Martinsen & Duvholt, Paal Svendsen, til ØP.

Les også: Frykter farlig trafikkbelastning på Langestrand

Stengte veier og omkjøringer

Fylkesvei 303, opp Hammerdalen til Farriseidet og E18, blir stengt fra midnatt natt til fredag 10. august, og vil være stengt i cirka én uke.

– Denne veien må naturlig nok holdes stengt til opprydningsarbeidene etter sprengingen er ferdig. Entreprenøren regner med cirka en uke til dette arbeidet, opplyser Statens vegvesen.

I denne perioden vil trafikk inn mot og ut fra Larvik bli dirigert over Langestrand, og blir da enveisregulering på Langestrand opp Eidgata og ned Øvre Damsbakken.

Politiet opplyser overfor Østlands-Posten at det har vil bli godt skiltet, og trafikkregulering på strategiske steder.

Av- og påkjøring til E18 blir stengt nordover og sørover fra Farriseidet fredag mellom klokken 10.00 og 12.30. Fra Larvik, Stavern og flere andre steder skiltes det da til E18 via Bommestad.

Støyende arbeider

Etter nedsprengingen av den 270 meter lange E18-brua, og den noe kortere fylkesveibrua, har man naturlig nok travelt med oppryddingen.

Statens vegvesen opplyser at Larvik kommune har gitt dispensasjon fra støyforskriften, og tillatt døgnkontinuerlig arbeid på Farriseidet i denne perioden.

(Se endringene i trafikkmønsteret under bildet)

Her er endringene i trafikkmønsteret:

Fra kl. 24:00 natt til 10. august:

  • Fylkesvei 303 stenges mellom Kongegata og Farriseidet.
  • Nedre Bøkeligate stenges.
  • Enveisregulering på Langestrand: Opp Eidgata og ned Øvre Damsbakken.
  • Stans forbudt og parkering forbudt i begge gater. Kun korte stopp for av- og påstigning.

10. august:

  • 10:00 Av- og påkjøring E18 på Farriseidet og Sky stenges, bruk kryss Bommestad.
  • 10:00 Vasvikveien stenges.
  • 10:00 Lokalveier på Farriseidet stenges.
  • 10:00 Fylkesvei 302, Brunlanesveien, stenges ved Spar-butikken ved Farriseidet.
  • 11:55 E18 stenges ved tunnelportalene på Sky og Haga.

Disse veiene åpnes så fort som mulig etter sprenging.

Fylkesvei 303 er beregnet ryddet og klar for åpning cirka 17. august.