Gå til sidens hovedinnhold

Fredag skal disse bruene sprenges ned

Artikkelen er over 2 år gammel

Det vil være et omfattende sikkerhetsopplegg når AF Decom utløser salvene som skal sørge for at to av flere bruer på gamle E18 og i veisystemet omkring skal tas ned.

Klokken 12 fredag utløses salvene på flere brupilarer på bruene ved Farriseidet. Den spektakulære hendelsen blir streamet direkte på ØPs nettavis.

Det er den cirka 270 meter lange tidligere E18-brua over fylkesvei 303 og tilkomstbrua ved siden av denne som skal sprenges ned fredag.

Les også: Så mange har aldri i historien gått på toget samtidig på Kjose stasjon

Stengte veier og restriksjoner

Alle detaljer er ennå ikke klare, men det som er klart, er at det vil være et stort sikkerhetsområde som blir sperret av for publikum, flere bolighus vil bli evakuert, og det vil være strenge regler for både parkering og ferdsel i et stort område ved Farriseidet og i områdene omkring.

Steder der det ikke blir snakk om evakuering vil det kunne bli snakk om at man må holde seg innendørs når sprengingen foregår. Det gjelder blant annet på Spar-butikken på Farriseidet.

Flere veier vil også være sperret for kortere eller lengre periode, og det er innført flyforbud over området, både for fly og private droner. Flyforbudet vil gjelde i en radius på cirka fire kilometer og i en høyde på 800 meter.

E18 vil også være sperret for trafikk i en kort periode.

Les også: Vestfoldbanen blir delvis stengt i sju uker

(artikkelen fortsetter under bildet)

Omfattende vakthold og skilting

Statens vegvesen vil i løpet av kort tid komme med en detaljert oversikt over hvor publikum kan, og ikke kan oppholde seg, og detaljer om hvor det vil være omkjøringer og parkeringsforbud i forbindelse med sprengingen.

Fylkesvei 302 og 303 vil også være stengt, og trafikk vil bli ledet over blant annet Langestrand, der det vil bli snakk om at gater gjøres enveiskjørte og det vil bli trafikkdirigering på strategiske steder.

– Etter klokken 10 fredag vil det ikke være lov til å oppholde seg i den sikkerhetssonen som blir etablert, kunne Grethe Bodholt i Statens vegvesen forteller pressen under et informasjonsmøte mandag.

Det vil bli omfattende vakthold og skilting i forbindelse med sprengingen, og politistasjonssjef Tor Eriksen oppfordrer publikum til å respektere både regler og skilting.

Les også: Nå er nytt kjøremønster åpnet – se ferske bilder fra Farriseidet her

– Vi vet ikke hvor mange som ønsker å komme for å se på sprengingen, men det er viktig at de som kommer følger de skilter og henvisninger fra vaktpersonell som gis.

– Kom eventuelt til fots og unngå kjøring inn mot områdene. Bruk helst avkjøringen ved Bommestad fra E18 fredag, sier Eriksen, som understreker at sikkerhetsnivået rundt sprengingen vil være stort, og vil bli håndhevd strengt, sier Tor Eriksen.

Det vil være få utsiktspunkter hvor publikum kan se selve sprengingen, så Eriksen oppfordrer folk til å sitte hjemme og følge den spektakulære hendelsen på nett.

– Det er jo i tillegg meldt mye regn fredag formiddag, sier han.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Sprenger begge bruer samtidig

AF Decom, som tidligere blant annet har stått for nedsprengingen av Skjeggestadbrua i Vestfold, sier at det er gjort omfattende forberedelser for at bruene skal komme ned så sikkert og enkelt som mulig.

– Begge bruene blir sprengt ned samtidig, og de vil falle ned så godt som hele og så brekke når de treffer massene under, kunne sprengingsleder Jarle Bøchmann fortelle.

– Alle søylene vil bli ladet med sprengstoff, og alle sprengpunkter vil være godt dekket til. Det vil bli brukt elektronisk tenner og bruene vil falle rett ned samtidig, sa Bøchmann.

Entreprenør Martinsen & Duvholt har utført et omfattende arbeid med å dekke over blant annet Treschow Fritzøes turbinrør i Hammerdalen og jernbaneinstallasjonene, for å sikre at disse ikke vil bli skadet når bruene faller ned.

Prosjektleder hos Martinsen & Duvholt, Paal Svendsen, kunne fortelle at hovedvannledningen til kommunen, som går i området, er godt sikret, og ikke vil komme til skade under sprengningsarbeidet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Solid steinfylling

Statens vegvesen har tidligere opplyst at fyllingen i Farriselva vil være cirka 40 meter lang, og etablert i hele elvas bredde, med unntak av en åpning for vannet.

Det har også blitt lagt stålbjelker og treplater over denne åpningen. Når bruene sprenges ned vil bruplatene falle ned ganske hele. Bruplatene vil bli tygd og pigget i mindre fraksjoner oppå steinfyllinga, for så å bli transportert bort.

Steinfyllinga vil bestå av store sprengstein, det vil si at finstoffet er sortert ut. Vannet i Farriselva kan få en mørkere farge under denne prosessen. Vannkvaliteten følges opp ved en automatisk logger på pH-verdi og turbiditet (partikkelmengde).

Når de nedrivde bruene er kjørt bort, starter arbeidet med å bygge ny Hammerdalen bru. Deler av steinfyllinga vil bli liggende også under denne byggeperioden, men hele fyllinga vil bli fjernet i løpet av sommeren/høsten 2019.

Spennende milepæl

Prosjektleder for E18-utbyggingen ved Larvik, Gunn Brungot, sier at det å ta ned bruer vil være en vesentlig del av det synlige arbeidet framover.

– Sprengingen av bruene fredag er en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre ferdig veiområdet ved nye E18 ved Farriseidet.

– Vi har brukt lang tid på minimere all risiko knyttet til dette, og det har vært mye tverrfaglig kompetanse med på arbeidet. Jeg er trygg på at sprengingen vil foregå på en sikker og god måte, sier hun.

Østlands-Posten vil komme tilbake med alle detaljer i forbindelse med sikkerhetssoner, hvilke veier som vil bli stengt og andre detaljer i forbindelse med sprengingen av bruene fredag.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.