Gjennomslag i Larvikstunnelen

Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

I dag gjorde Skanska gjennomslag i det nordgående tunnelløpet mot Haga, skriver Statens vegvesen i en melding.

DEL

– Dette er en milepel, og om få dager vil Skanska også ha gjennomslag i det sydgående løpet. Da vil sprengningene og rystelsene avta betydelig for folket på Torstvedt og Haga, skriver Statens vegvesen.

Les også: Bli med 60 meter under Larvik og

se video: Tur i Larviktunnelen - 60 meter under Larvik

Larvikstunnelen er ifølge Statens Vegvesen nå sprengt cirka to kilometer i hvert løp. Det gjenstår da cirka 500 meter i sydlig retning, mot Bøkeskogen og Kilen.

Det sprenges nå under jordet på andre siden av E18 fra Månejordet, heter det i meldingen.

LES OGSÅ: Slik kan ditt E18-mareritt bli i sommer

Åpnes i 2017

Den nye E18-strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik er sju kilometer lang, og fullfører byggingen av firefelts motorveg gjennom hele Vestfold. Anleggsarbeidene ble startet våren 2014 for veien og tunnelene.
 
Klarsignalet for finansiering ble gitt i stortingsproposisjon i juni 2013, og økonomisk ramme er på 4,2 milliarder kroner, inkludert moms. Anleggsperioden vil vare i fire år og veien skal åpnes i 2017.

Les også: Rundkjøringen på E18 er åpnet

Arbeid under bakken (Foto: Bjørn-Tore Sandbrekkene)

Mest under bakken

Strekningen fra Bommestad til Kilen-området ved Farrisvannet vil først gå en kilometer i dagen, og så i en tre kilometer lang tunnel under Vestmarka.

Med denne tunnelen forsvinner dagens E18, og dermed trafikkstøyen forbi boligområdene Hagalia og Månejordet. De siste 300 meterne av tunnelen, ved Kilen forbi Bøkeskogen, blir bygd som miljøtunnel. Miljøtunnelen er en nedgravd betongstøpt tunnel, som skal fylles over og beplantes. Forholdene i friluftsområdet Bøkeskogen og Kilen blir dermed betydelig forbedret fra dagens situasjon, med viadukt og trafikkstøy.

Les også: Gigantprosjektet er i rute

Farrisbrua (Illustrasjon: Statens Vegvesen)

Veien fortsetter «i dagen» fra Kilen, noen hundre meter langs Farris, og går så over på den nye Farrisbrua. Brua er 570 meter lang og går i horisontal kurve over Farris sydlige bredd. Den er svakt stigende opp til ny tunnel på litt over en kilometer gjennom Martineåsen. Det siste stykket, på nok en kilometer, opp til Sky og Kleiverveien, blir åpen vei. Her oppe kommer den nye avkjøringen fra E18 til Larvik sydfra.

(Kilde: Statens Vegvesen)

Artikkeltags