Gå til sidens hovedinnhold

Eiendomsretten og allemannsretten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både eiendomsretten og allemannsretten er gamle og hevdvunne rettigheter i Norge. Hvor basis har vært sunt folkevett og alminnelig folkeskikk. Selv om storting og departement har søkt med ord og tekst å redegjøre hva eiendomsretten og allemannsretten innebærer og ikke innebærer, så oppstår det likevel stridigheter.

Nå bor vi i den del av landet som det ikke på mange år har vært store stridigheter som det for eksempel var om retten til molteplukking på Finnmarksvidda og om fiskerettighetene i grenseområdet mot Sverige. Her i vår «andedam» leser vi for det meste om småkrangel om menigmanns adgang til og ferdsel langs sjøen. Tilsynelatende kan det også se ut som om Larvik kommune sin administrasjon ikke bestandig holder tungen rett i munn om hva de kan gjøre og ikke gjøre uten grunneierens samtykke. Nå har storting og departement produsert både lover og forskrifter som skulle gjøre det lettere for menigmann å skjelne mellom de eiendomsløses rettigheter og eiendomsbesitternes innskrenkning i sin tidligere suverene eiendomsforvaltning.

Jeg tillater meg derfor å utfordre en av byens jurister og eller en av Larvik kommunes juridiske eksperter til å redegjøre for «min og din rett og plikt» om angjeldende tema. Larvik kommunes «tilsynsjurist» kan begynne!

Kommentarer til denne saken