Det er en ting jeg ikke helt forstår om innføring av eiendomsskatten i Larvik.

Jeg bor på Østre Halsen sammen med min samboer og ett barn.

Vi begge er fra Østre Halsen og trives veldig godt og har ikke nødvendigvis sånn veldig lyst til å flytte.
Huset vi bor i er nybygd i 2015 og godt vedlikeholdt. Jeg har over tid bygd meg opp verdier fra jeg var 19 år og har ikke nødvendigvis hatt så veldig god råd gjennom tidene. Hus koster penger og det gjør også vedlikehold.

Jeg sjekket boligverdien på Skatteetaten.no og så at Skatteetaten hadde estimert en boligverdi på huset mitt til 7.000.000. Utrolig tenkte jeg! Og ble samtidig litt redd for hva eiendomsskatten kom til å bli ut fra dette estimatet. Jeg tjener sånn cirka midt på treet, det samme gjør min samboer. Vi er økonomiske, men alt her i verden koster penger. Jeg er ikke unntatt fra dette.

Så hvor er logikken i dette: Østre Halsen er et attraktivt sted hvor en god del rike folk vil bo.
Dette er med på å drive opp prisen i området som jeg bor i, på samme vis som på Langestrand.
Det betyr ergo at jeg må betale mer i eiendomsskatt, fordi noen kommer flyttende nedover fra Oslo og storbyene. Fordi de vil gjerne bo på et bra sted i Larvik. Jeg kan jo for så vidt ikke belemre de som vil bo på Østre Halsen for dette. Men jeg kan ikke forstå hvor sosialt utjevnende denne skatten kan være, bare fordi Østre Halsen er et godt sted å bo? Og dyrt?

Si at jeg arver et hus på Østre Halsen, eller Langestrand. Det vedlikeholdes på en god måte som de fleste vil at man gjør i slike strøk. Jeg er ny-utdannet og tjener cirka 390.000 kr og ønsker å bo der jeg har vokst opp. Oppå dette så får jeg en eiendomsskatt bare fordi huset ligger i et strøk som har et godt rykte.?

Jeg ville ikke tro at denne personen ville hatt råd til å beholde huset som den hadde vært i familiens eie i generasjoner. Argumentet om at vi som bor i Larvik kommune må være med å dele på utgiftene via eiendomsskatt faller fort på sin egen urimelighet når man ikke helt ser hvordan man skal få endene til å møtes. Det samme gjelder for at eiendomsskatt er en god sosial utjevnende skatt.

Ikke vondt ment mot de som bor i grisgrendt strøk, men ikke flytt til byen! Det blir fort dyrt.
Særlig hvis man ønsker å nærhet til byen, være med på befolkningsvekst og rett og slett ha en bolig man kan være stolt av. Ved at jeg bor i grisgrendte strøk så sparer jeg også utgiftene til en bedre middag ute på byen, som ble nevnt av politikerne. Fordi hvis jeg bor «grisgrendt» så blir det ikke så mange turer til byen. Ei heller trenger jeg å passe så godt på huset mitt, fordi jeg har ikke så mange naboer.

Jeg får prøve å la huset forfalle eller få noen dårlige naboer der jeg bor, slik at boligverdien ikke blir så høy.